Karolina Sowa

Psychologię ukończyłam na Uniwersytecie SWPS  we Wrocławiu. Jestem psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej rekomendowanej przez PTTPB. Prowadzę psychoterapię osób dorosłych zmagających się z trudnościami emocjonalnymi, nerwicowymi, depresyjnymi, lękowymi, obsesyjno-kompulsywnymi, z zaburzeniami snu, doświadczeniem stresu. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami osobowości, z diagnozą schizofrenii lub choroby afektywnej dwubiegunowej. Wspomagam osoby będące w kryzysie trudnych doświadczeń życiowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w ośrodku interwencji kryzysowej oraz w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego. Stale staram się podnosić własne kwalifikacje, a swoją pracę terapeutyczną poddaję superwizji.  W trakcie terapii pomagam w rozwoju własnych zasobów i w nauce nowych sposobów radzenia sobie dążąc do zmiany sposobu myślenia i zachowania. Wspólnie z pacjentem dążę do poprawy jakości jego życia.

Zachęcamy do kontaktu!

Agata Kądziela

Jestem absolwentką Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS na kierunku psychologia ze specjalnością kliniczną i psychoterapeutką w trakcie akredytowanego szkolenia w Dolnośląskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracuję z osobami dorosłymi.
Doświadczenie zdobywałam w ramach praktyk na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Młodzieży w Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed”, a także w Środowiskowych Domach Samopomocy: „Opieka i Troska” oraz „DolSAR ART”.
Pracuję zgodnie z kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej a swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Pracuję również w języku angielskim.

Psychoterapia psychoanalityczna opiera się na założeniach psychoanalizy. Uznaje istnienie nieświadomości i jej wpływ na bieżące życie pacjenta. Leczenie odbywa się poprzez mogące zaistnieć w relacji terapeutycznej integrowanie przeszłych doświadczeń pacjenta z obecną sytuacją, rozpoznawanie konfliktów i trudności emocjonalnych, co umożliwia zmianę zarówno w świecie wewnętrznym pacjenta jak i w codziennym życiu. Jako terapeutka staram się towarzyszyć pacjentowi w procesie poznawania i coraz lepszego rozumieniu siebie.

Więcej o metodzie: https://www.odoptpp.pl/metoda.html

Dorota Grabowska

Jestem absolwentką studiów psychologicznych na Uniwersytecie Gdańskim
oraz studiów podyplomowych z psychologii klinicznej i z psychoonkologii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Na co dzień pracuję w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni (Gdyńskie Centrum Onkologii oraz Oddział Ginekologii i Położnictwa ), jestem członkinią Breast Cancer Unit Gdynia. Jestem związana z Infolinią Onkologiczną PTPO od początku jej istnienia, od ośmiu lat w charakterze koordynatora. Współpracuję także z Modelem Zintegrowanej Opieki dla Chorych na POChP przy Klinice Alergologii i Pneumonologii UCK w Gdańsku
oraz z licznymi fundacjami i stowarzyszeniami wspierającymi pacjentów onkologicznych i ich bliskich. Prowadzę szkolenia, warsztaty i konsultacje dla kadry medycznej – lekarzy, pielęgniarek, położnych, psychologów i opiekunów medycznych.
W swojej pracy staram się czerpać wiedzę i inspiracje z różnych nurtów psychologii
i nauk pokrewnych, podkreślając znaczenie zindywidualizowanego podejścia do każdego człowieka. Moje zainteresowania zawodowe kształtują się wokół kilku obszarów: psychoonkologii, pomocy psychologicznej osobom chorującym somatycznie, problematyki żałoby i osierocenia, psychologii zdrowia, psychologicznych aspektów prokreacji,
a także rozwoju osobistego, arteterapii i komunikacji interpersonalnej.
W ENSO zapraszam na rozmowy osoby dorosłe – indywidualnie lub w parze.
Prowadzę:
• Konsultacje i wsparcie psychoonkologiczne – dla osób z doświadczeniem choroby nowotworowej na każdym etapie choroby, a także bliskich i opiekunów pacjentów.
• Konsultacje i wsparcie psychoonkologiczne – dla osób po przebytej chorobie nowotworowej
• Konsultacje i wsparcie psychoonkologiczne – dla osób zagrożonych wystąpieniem nowotworu
• Konsultacje i wsparcie psychologiczne – dla osób chorujących somatycznie i ich bliskich
• Konsultacje i wsparcie psychologiczne – dla osób po stracie, w żałobie
• Konsultacje i wsparcie psychologiczne – dla osób spodziewających się dziecka, przygotowujących się do ciąży, porodu i rodzicielstwa
• Konsultacje i wsparcie psychologiczne – dla osób zmagających się z problemem niepłodności
• Konsultacje i wsparcie psychologiczne – dla rodziców, którzy doświadczyli poronienia, okołoporodowej straty dziecka
• Konsultacje i wsparcie psychologiczne – dla kadry medycznej
• Konsultacje i wsparcie psychologiczne – dla seniorów i ich opiekunów

Karolina Jezionek

Jestem psychologiem z wieloletnim doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami. Na co dzień pracuję w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni Redłowie, w Gdyńskim Centrum Onkologii i na Oddziale Pediatrycznym. Współpracuję z rodzicami dzieci, u których zdiagnozowano zaburzenia rozwojowe lub inne i którzy potrzebują wsparcia na wszystkich etapach wychowania swoich dzieci. Zapraszam również nastolatków którzy szukają rozwiązań swoich problemów, w tym poprawy nastroju, problemów z odżywianiem, lękiem, chcą pracować nad natrętnymi i uporczywymi myślami, w tym suicydalnymi. Jako członkini Mensa Polska konsultuję także dzieci wybitnie zdolne. Udzielam również wsparcia osobom chorującym onkologicznie i ich bliskim przed, w trakcie i po leczeniu – zapraszam rodziców, którzy chcieliby porozmawiać o tym, jak przekazywać dzieciom trudne informacje.
W swojej pracy korzystam z podejścia systemowego, co oznacza, że oprócz terapii indywidualnej prowadzę też terapię systemu – par, par rodzic-dziecko i rodzin. Pracuję w nurcie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, które jest psychoterapią krótkoterminową nastawioną na szukanie rozwiązania sytuacji. Czerpię z najnowszej wiedzy klinicznej, rozwojowej oraz Stosowanej Analizy Zachowania. Propozycje terapeutyczne dostosowuję do potrzeb klienta, zarówno dorosłego, jak i małoletniego.
Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie z Psychologii, specjalność Neurobiopsychologia, na Uniwersytecie Gdańskim. Następnie uzyskałam dyplom studiów podyplomowych z Psychologii Klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz Stosowanej Analizy Zachowania na Uniwersytecie Gdańskim.

I am a dedicated Psychologist with years of experince in working with children, teenagers and their parents. Day to day I work at the Marine Hospital in Gdynia Redłowo, in Gdynia Oncology Centre and on a Pediatric Ward. I help parents, whose children have been diagnosed with developmental (and other) difficulties and who seek suport at every stage of their child’s life and upbringing.
Moreover, I counsel teenagers, with their parents’ consent, who are interested in finding solutions to their problems, for instance behavioral changes, mood issues, eating disorders or worrying eating behaviours, anxiety and intrusive unwelcome thoughts (also suicidal). As a member of Polish Mensa Society, I support highly gifted children. Lastly, if you are an oncological patient before, during or after receiving treatment, we can talk about psychological tools and techniques to help with anxiety, sleeping difficulties and dealing with emotional distress. Additionally, I invite parents who would like to talk about delivering troubling information to their children.
Systemic perspective has proven to be most successful in my area of expertise, meaning I do not only work individually with a client, but also with couples: partners, parent- child and whole families. I use Solution- Focused Bried Therapy approach, which is a goal- focused therapy that empowers people to own their abilities in solving life’s problems. Furthermore, in certain cases I use Applied Behavior Analysis approach. Latest clinical, developmental and behavioral findings help me base my psychological knowledge on newest evidence.
I have aquired my masters degree in Psychology, with subspeciality in Neurobiopsychology, at the University of Gdańsk. Afterwards, I complieted post- graduate studies in Clinical Psychology at the Medical University of Gdańsk and Applied Behavior Analysis at the University of Gdańsk.
Our meeting is available both in Polish or English language.

Marta Typa

Jestem psycholożką, edukatorką seksualną oraz terapeutką w trakcie certyfikacji w akredytowanej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Gdańskim. Doświadczenie pracy z klientem zdobywałam w interwencji kryzysowej oraz pomocy społecznej; pracy z grupami, rodzinami i indywidualnymi klientami. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach z zakresu interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej i wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi. Od 2017 roku jestem związana z Fundacją Centrum Praw Kobiet, gdzie wspieram osoby doświadczające przemocy domowej, prowadzę grupy wsparcia oraz warsztaty rozwojowe i psychoedukacyjne. Regularnie poszerzam swoją wiedzę i dobieram metody pracy do indywidualnych potrzeb każdego klienta, opierając się na technikach uważności i współczucia, terapii dialektyczno-behawioralnej, terapii akceptacji i zaangażowania oraz dialogu motywującym. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
W ENSO pomagam klientom znajdującym się w kryzysie psychicznym oraz cierpiącym na zaburzenia afektywne, lękowe i zaburzenia osobowości. Towarzyszę przede wszystkim człowiekowi, nie zaś jego diagnozie. Razem możemy przezwyciężyć cierpienie i nauczyć się żyć w zgodzie z potrzebami i wartościami.

Anna Błażejczyk

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam pięcioletnie studia na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku psychologia kliniczna, a już w trakcie pracy w zawodzie pogłębiałam tę wiedzę specjalizując się w tym zakresie. Przez wiele lat zajmowałam się diagnozą pacjentów i klientów dla potrzeb służby zdrowia, komisji lekarskich oraz dla celów rekrutacyjnych. Wydawałam również opinie na zlecenia sądów w sprawach rodzinnych. Ukończyłam kurs psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Udzielałam szeroko pojętej pomocy psychologicznej (porady, interwencje, psychoedukacja) oraz psychoterapii indywidualnej, superwizując przy tym swoją pracę. Mam doświadczenie w badaniach z zakresu medycyny pracy, dysponuję uprawnieniami psychologa transportu i psychologa badającego osoby ubiegające się lub posiadające pozwolenie na broń.

Pracując psychoterapeutycznie koncentruję się na stworzeniu wspierającej, bezpiecznej dla klienta przestrzeni do wyrażania jego potrzeb, konfliktów i przeżywania wszelkich emocji. Pomagam i towarzyszę w dokonywaniu zmian w życiu, nie kieruję się stereotypami, a w relacjach z ludźmi ważna jest dla mnie szczerość.

Monika Chrzanowska - ENSO

Monika Chrzanowska

Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim, kierunek psychologia. Posiadam uprawnienia interwenta kryzysowego oraz jestem psychoterapeutą DMT w trakcie czteroletniego szkolenia spełniające kryteria EADMT i akredytowane przez PSPTiR. Mam także kwalifikacje psychologa transportu uzyskane na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam prowadząc między innymi terapię w szpitalach psychiatrycznych zarówno z dorosłymi w IV Wojskowym Szpitalu Klinicznym na Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego, jak i młodzieżą w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym na Oddziale psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży. Swoje umiejętności rozwijałam pracując przez kilka lat jako psycholog w służbach mundurowych oraz uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach.

Praca jest dla mnie pasją, którą wciąż rozwijam. Dzięki nauce w gronie międzynarodowych specjalistów, moje podejście jest wielowymiarowe, a każdą osobę traktuję indywidualnie dostosowując swoje metody pracy do zgłaszanych potrzeb. Podczas pracy z klientem, najważniejsze jest dla mnie poczucie bezpieczeństwa umożliwiające dzielenie się trudnościami oraz atmosfera wsparcia, akceptacji i swobodnego dialogu, prowadząca do wypracowania wspólnych rozwiązań zgłaszanych trudności oraz problemów. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Zachęcamy do kontaktu!

Dominika Pliszek

Dominika Pliszek

Psychoterapeuta, socjoterapeuta, pedagog.

Jestem pedagogiem, socjoterapeutą oraz psychoterapeutą psychodynamicznym. Ukończyłam czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne oraz dwuletnie szkolenie socjoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Prowadzę psychoterapię młodzieży oraz osób dorosłych. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń osobowości. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w szkole, współpracując ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz prowadząc procesy psychoterapeutyczne indywidualne oraz socjoterapię. Swoje działania zawodowe poddaję regularnej superwizji.

W mojej pracy najważniejsze są dla mnie szacunek, szczerość i poczucie bezpieczeństwa. Jestem po to, żeby wspomóc pacjentów w dążeniu do trwałej zmiany i w konsekwencji, do poprawy jakości życia.

Zachęcamy do kontaktu!

Katarzyna Sadowska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie i 4-letnie studia doktoranckie z psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie uzyskałam tytuł doktora nauk społecznych.
Obecnie uczestniczę w 4-letnim całościowym kursie psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe ze Stosowanej Analizy Zachowania, a także Oligofrenopedagogiki. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzinami, osobami niepełnosprawnymi i osobami doświadczającymi przemocy.

Pracuję głównie w nurcie systemowym. Udzielam pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym. Prowadzę psychoterapię indywidualną, terapię par i terapię rodzinną. Swoją pracę systematycznie poddaję superwizji.

Zachęcamy do kontaktu!

Paulina Pakulnicka

Ukończyłam psychologię na kierunku psychologia kliniczna i zdrowia na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Byłam uczestniczką szkoleń z zakresu Interwencji Kryzysowej, Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz szkolenia “Otwarty Dialog”. Jestem psychoterapeutką poznawczo – behawioralną, aktualnie w trakcie certyfikacji.
W ENSO zajmuję się wsparciem osób znajdujących się w kryzysie. Pracuję z osobami chorującymi psychicznie. Psychoedukuję i wspieram osoby doświadczające przemocy.

Zachęcamy do kontaktu!