sylwiawest - Sylwia Westphal

Sylwia Westphal

Nazywam się Sylwia Westphal. Jestem absolwentką psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej – Zarządzanie personelem. Ukończyłam dwuletnie Studium Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Psychodynamicznej „Trójmiasto” w Sopocie, kurs podstawowy „Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach” w Centrum Rozwiązań w Gdyni. Swoje kompetencje rozwijam poprzez udział w licznych konferencjach i szkoleniach (m.in. dotyczących pracy z osobami będącymi w kryzysie, doświadczających przemocy, a także sposobów wzmacniania potencjału osobistego i rozwoju kompetencji), aktywnie poszukuję skutecznych rozwiązań w dziedzinie psychologii, terapii, edukacji i wychowania. Moja praca podlega systematycznej superwizji.

Posiadam 17-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i realizuję program certyfikacji terapeuty TSR. Swoją ofertę kieruję do osób, które poszukują rozwiązań w lepszym radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, doświadczającymi lęku, poczucia bezradności i rezygnacji, trudności w relacjach, braku satysfakcji z życia. Prowadzę konsultacje, terapię indywidualną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, konsultacje dla rodziców i opiekunów ukierunkowane na wzmacnianie kompetencji wychowawczych, a także spotkania ukierunkowane na wspieranie w rozwoju kompetencji i podejmowaniu ważnych wyborów życiowych.

Zapraszam do kontaktu

Julia Hurnievic

Julia Hurniević

Jestem psychologiem rozwojowym i wychowawczym oraz psychoterapeutką Gestalt. Ukończyłam czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Prowadzę konsultacje, poradnictwo psychologiczne, psychoterapię młodzieży, osób dorosłych oraz par zarówno w formie stacjonarnej jak i online.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi podczas stażowania w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii w Warszawie. Od trzech lat prowadzę procesy psychoterapeutyczne indywidualne oraz par. Nieustannie dbam o swój rozwój zawodowy biorąc udział w licznych konferencjach, szkoleniach i warsztatach. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Terapia Gestalt jest dla każdego, kto szuka rozwoju i odpowiedzi na trudne, lecz ważne dla siebie pytania dotyczące swoich przekonań, potrzeb, doświadczeń.  Dla każdego, kto chcę się przyjrzeć swoim relacjom z innymi lub uporać się z traumatycznymi wydarzeniami swojego życia. Jest polecana osobom chorującym na depresję, fobie, zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania i inne.

Anna Gach

Anna Gach

Jestem absolwentką studiów magisterskich o specjalności Psychologia Kliniczna na wrocławskim SWPS. Jestem także w trakcie studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej. Doświadczenie zdobywałam praktykując w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, udzielając wsparcia w ramach działalności Telefonu Pogadania oraz pracując z Pacjentami w prywatnym gabinecie psychologicznym.

Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w licznych szkoleniach oraz konferencjach naukowych. Prowadzę konsultacje, poradnictwo psychologiczne, psychoedukację młodzieży, osób dorosłych stacjonarnie oraz w formie online. Udzielam także wsparcia z zakresu seksuologii zarówno indywidualnego jak i w pracy z parą. W swoich działaniach kieruję się zasadami kodeksu etycznego psychologa. W pracy z pacjentem najważniejsze są dla mnie profesjonalizm oraz stworzenie bezpiecznej przestrzeni w której możliwe jest nawiązanie relacji opartej na otwartości i zaufaniu.

Anna Brycka

Anna Brycka

Z wykształcenia i pasji jestem psychologiem. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu i studia podyplomowe z psychologii sportu na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Swoje umiejętności stale rozwijam poprzez udział w szkoleniach, konferencjach i superwizjach.

Jako psycholog dziecięcy współpracuję z przedszkolami, Niepubliczną Poradnią Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka „Horyzont” oraz prowadzę warsztaty psychologiczne. Wspieram dzieci i młodzież w pracy nad: poczuciem własnej wartości, nieśmiałością, doświadczeniem straty (żałoba, rozwód), trudnościami w nawiązaniu relacji z rówieśnikami, obniżonym nastrojem, impulsywnością, problemami z koncentracją uwagi. Pomagam rodzicom rozwiać wątpliwości związane z wychowaniem i rozwojem ich dziecka.

W ramach psychologii sportu prowadzę konsultacje psychologiczne i trening mentalny. Mam doświadczenie w pracy z zawodnikami i zespołami z takich dyscyplin jak piłka nożna, łucznictwo, siatkówka, tenis stołowy, pływanie, lekkoatletyka, triathlon, judo, biegi długodystansowe, kolarstwo górskie i szosowe, karting, balet, taniec, wspinaczka skalna i jaskiniowa. W pracy wykorzystuję m.in. techniki relaksacyjne, wyznaczania celów, wyobrażeniowe i motywacyjne.

Pracuję zgodnie z  zasadami kodeksu etycznego psychologa. Bardzo ważna jest dla mnie stworzenie w gabinecie bezpiecznej i komfortowej atmosfery. Wierzę, że właściwie dobrane oddziaływania mają realny wpływ na rozwój dziecka i poprawę funkcjonowania całej rodziny.

W ENSO prowadzę konsultacje, poradnictwo psychologiczne, psychoedukację oraz terapię psychologiczną dzieci i młodzieży. Pracuję również ze sportowcami i rodzicami młodych zawodników.

 

Sandra Nalecz Socha

Sandra Nałęcz-Socha

Jestem absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim, kierunek psychologia. W trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym akredytowanego przez PTP oraz PTPP.

Od 2006 roku pracuję z młodzieżą i dorosłymi. Doświadczenie kliniczne zdobywałam w Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej gdzie prowadziłam terapię grupową, indywidualną, konsultacje dla rodziców oraz warsztaty psychoedukacyjne. Swoje doświadczenie pogłębiałam współprowadząc warsztaty psychologiczne w Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed”.

Od 2009 roku pracuję jako psycholog szkolny udzielając porad i konsultacji młodzieży oraz rodzicom. Prowadzę szkolenia z zakresu psychologii rozwojowej, wychowania, edukacji oraz społecznej. Zajmuję się również profilaktyką.

Regularnie uczestniczę w superwizjach, szkoleniach oraz konferencjach wzbogacając swój warsztat pracy. Nabyłam specjalistyczne umiejętności dotyczące postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich. Swoje doświadczenie zawodowe wzbogacałam podczas studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi. Ukończyłam kursy z zakresu edukacji psychodietetycznej, uzależnień behawioralnych, komunikacji bez przemocy. Brałam udział w szkoleniach z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej w tym: niebezpiecznych zachowań młodzieży, zaburzeń emocjonalnych oraz osobowościowych. Moim celem jest wspólne dążenie do poprawy samopoczucia psychicznego oraz fizycznego pacjenta.

 

Anna Krawczynska

Anna Krawczyńska

Jestem dyplomowanym logopedą i pedagogiem. Cały czas dokształcam się i obecnie kończę również studia z neurologopedii.
Jestem pogodnym człowiekiem, patrzącym optymistycznie w przyszłość. Praca z drugim człowiekiem (zwłaszcza z dzieckiem) to moja pasja, która sprawia mi ogromną radość.
Uważam, że człowiek jest w stanie nauczyć się wszystkiego poprzez systematyczną i wytrwałą pracę.

Oferuję:
Usługi logopdyczne:
– diagnoza logopedyczna
– terapia logopedyczna (seplenienie, rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm, lambdacyzm, mowa bezdźwięczna)
– terapia opóźnionego rozwoju mowy
– profilaktyka logopedyczna
– terapia funkcjonalna zaburzeń oddychania, żucia, połykania

Staram się pracować nowoczesnymi i atrakcyjnymi metodami.
Zawsze dbam o to żeby moi klienci (mali i duzi) czuli się na spotkaniach swobodnie.
Najlepszą nagrodą za moją pracę są postępy i satysfakcja moich klientów. Lubię to co robię i jestem w tym dobra.
Serdecznie zapraszam:)