Marzenna Dąbrowska

Jestem psychologiem, absolwentką psychologii klinicznej i zdrowia na SWPS Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym w Sopocie oraz psychoterapeutą. Ukończyłam I i II stopień  Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i inne tematyczne formy szkoleń we wspomnianym nurcie. Obecnie  jestem w trakcie zdobywania uprawnień certyfikowanego Psychoterapeuty Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej.

Swój warsztat pracy  doskonalę biorąc udział w seminariach, konferencjach naukowych oraz dodatkowych szkoleniach organizowanych przez specjalistów innych modeli terapeutycznych. Swoją pracę poddaję superwizji. Psychologia i pomoc psychologiczna zawsze była w centrum moich zainteresowań. W pracy z Klientem przestrzegam zasad dyskrecji, etyki i szacunku do Niego i Jego wewnętrznego świata. Pragnę Mu towarzyszyć w niezwykłej przygodzie, jaką jest zmiana, by uczynił swoje życie bardziej satysfakcjonującym.

Nossrat Peseschkian (twórca Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej) powiedział: „Jeśli chcesz mieć coś, czego nie miałeś nigdy wcześniej, musisz zrobić coś, czego nie robiłeś dotychczas”. Może teraz  jest Twój czas, by coś zmienić?

Zapraszam do kontaktu młodzież i dorosłych, którzy potrzebują wsparcia, motywacji, szukają rozwiązań konfliktów wewnętrznych i interpersonalnych, mają obniżony nastrój oraz są w kryzysie, wynikającym z trudnych doświadczeń i przeżyć.

Magdalena Czerniawska-Gulka

Magdalena Czerniawska-Gulka

Jestem dyplomowaną terapeutką, coachem, a także doświadczoną menadżerką i mentorką. Ukończyłam Szkołę Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR / BSFT) oraz akredytowaną przez International Coach Federation (ICF) Szkołę Coachów, a także szereg innych kursów, m.in. Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Regulacji emocji czy Siły i odporności psychicznej.

Prowadzę terapię krótkoterminową dla osób dorosłych oraz terapię par i rodzin, jak również coaching dla klientów indywidualnych i biznesowych.

Pracuję z osobami, które przechodzą przez jakieś trudne wydarzenia, chciałyby przyjrzeć się swoim emocjom czy zachowaniom, albo też zdefiniować i uzyskać upragnione cele, czują potrzebę zmiany w swoim życiu i poszukują wsparcia w znalezieniu własnych rozwiązań.

Bardzo ważne jest dla mnie, aby taka osoba miała poczucie pełnego wysłuchania i zrozumienia, dążenia do ustalonego, chcianego przez nią celu w swoim tempie, w przyjaznej, swobodnej atmosferze.

Wiem, że każdy może stworzyć satysfakcjonujące dla siebie życie osobiste i zawodowe.

Zapraszamy na terapię krótkoterminową albo coaching osobisty lub zawodowy.

Agata Pawlik

Jestem psychologiem oraz uczestnikiem szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie z psychologii o specjalności klinicznej. Swoje doświadczenie w pracy zdobywałam na stażu w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania we Wrocławiu oraz na Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży w Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED we Wrocławiu.

Jako psycholog w Złotnickim Centrum Edukacyjnym we Wrocławiu miałam okazję współpracować z najmłodszymi. Prowadziłam zajęcia dla dzieci z Autyzmem, Zespołem Aspergera oraz warsztaty związane z nauką emocji, treningiem umiejętności społecznych oraz relaksacją. Praca z dziećmi oraz młodzieżą jest moją ogromną pasją. Podczas studiów odbyłam wolontariaty w Domu Aniołów Stróżów w Katowicach, w którym pracowałam z młodzieżą dotkniętą marginalizacją społeczną, z dziećmi na Uniwersytecie Dzieci a także Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

W przeszłości byłam wolontariuszką w Środowiskowym Domu Samopomocy DOLSAR we Wrocławiu, który jest przeznaczony dla osób pełnoletnich z przewlekłymi zaburzeniami psychotycznymi.

Doświadczenie, które zdobyłam umożliwia mi pracę z osobami w różnym wieku i z różnymi trudnościami.

Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w licznych szkoleniach oraz konferencjach naukowych. Odbyłam kurs związany z leczeniem uzależnień behawioralnych zorganizowany przez NZOZ Karan oraz kurs dotyczący uzależnień wśród dzieci i młodzieży w Fundacji Inspirator. Uczestniczyłam w szkoleniu związanym z pracą z pacjentami chorującymi na zaburzenia odżywiania zorganizowanym przez Centrum Terapii DIALOG w Warszawie.  Współpracowałam z Centrum Badań Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi znajdującym się na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu w którym realizowałam międzynarodowy projekt naukowy CO-CREATE związany z promowaniem aktywności fizycznej oraz zdrowego odżywiania wśród młodzieży. Jestem założycielką Koła Naukowego Zaburzeń Odżywiania i Psychodietetyki CIAŁOŚĆ działającym na Uniwersytecie SWPS.

Prowadzę konsultacje, poradnictwo psychologiczne, psychoedukację oraz psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych stacjonarnie oraz w formie online. W swoich działaniach kieruję się zasadami kodeksu etycznego psychoterapeuty i psychologa. W pracy z pacjentem najważniejsze są dla mnie profesjonalizm oraz stworzenie bezpiecznej przestrzeni w której będę mogła podejść do każdej osoby indywidualnie.

Julia Droś

Jestem psychologiem (specjalność kliniczna) oraz psychoterapeutką terapii poznawczo-behawioralnej w trakcie szkolenia. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Jestem w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Instytutu Poznawczego w Krakowie, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Odbyłam również szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych (np. zakupoholizm, uzależnienie od hazardu). Pomagając pacjentom wykorzystuję techniki klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej oraz nurty, które zostały rozwinięte w oparciu o nią. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim aktualną wiedzą opartą na dowodach naukowych i etyką zawodu psychologa.

W codziennej pracy pomagam pacjentom mającym różnorodne problemy psychiczne. Doświadczenie zdobywałam jako psycholog na Całodobowym Oddziale Podwójnej Diagnozy w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze, gdzie pracowałam z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych ze współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi (m.in. depresja, PTSD, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia osobowości). Prowadziłam terapię indywidualną, zajęcia grupowe z psychoedukacji na temat uzależnień, terapię zajęciową, treningi relaksacji, przeprowadzałam interwencję kryzysową. Pracowałam w Poradni Zdrowia Psychicznego w Kamiennej Górze, gdzie wspierałam osoby w kryzysach życiowych, ofiary przemocy oraz pacjentów wychodzących z uzależnienia. Praktykę studencką odbywałam w WTZ Ostoja, byłam także wolontariuszką na XII Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego gdzie miałam styczność z dziećmi i młodzieżą z zachowaniami autoagresywnymi, ADHD, zaburzeniami odżywiania, schizofrenią, depresją. Współpracowałam z niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo dziećmi w cyklicznych wydarzeniach “Dolnośląskie Olimpiady Specjalne”.

Obecnie jestem także wykonawczynią projektu “Wybieramy Zdrowie” na Uniwersytecie SWPS, gdzie prowadzę konsultacje z osobami borykającymi się z nadmierną masą ciała. Zajmuję się również psychoedukacją na temat zaburzeń odżywiania, pisząc artykuły dla portalu Szczera Sfera.

W swojej praktyce stosuję techniki poznawczo-behawioralne – z naciskiem na Terapię Dialektyczno-Behawioralną, Terapię akceptacji i zaangażowania oraz uważność (mindfulness). Dążę do tego, aby moja praktyka była dopasowana indywidualnie do pacjenta i jego potrzeb.

Aby zapewnić wysoką jakość swoich usług, swoją pracę poddaję superwizji oraz stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w webinarach, poszerzając swoją wiedzę na temat zdrowia psychicznego.

 

Katarzyna Kwiatkowska

Jestem pedagogiem specjalnym, absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.
Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego i zmagającymi się z chorobami psychicznymi. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach Warszawskiego Towarzystwa Pomocy Lekarskiej i Opieki Nad Psychicznie
i Nerwowo Chorymi.
Prowadziłam warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży i osób dorosłych oraz grupy wsparcia dla rodzin osób z kryzysami psychicznymi.
Swój warsztat pracy doskonalę uczęszczając na seminaria, konferencje naukowe oraz specjalistyczne szkolenia.
W pracy z klientami szczególnie cenię wzajemne zaufanie, otwartość oraz zaangażowanie w proces terapeutyczny.
Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.
W Centrum ENSO pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi cierpiącymi z powodu:

  • dolegliwości psychosomatycznych
  • zaburzeń lękowych
  • zaburzeń snu
  • zaburzeń nastroju
  • zaburzeń obsesyjno – kompulsywnych
  • zaburzeń adaptacyjnych, stresu
  • przewlekłych chorób psychicznych

Katarzyna Korcz

Jestem absolwentką kierunku Biotechnologii i Analizy Żywności na Politechnice Gdańskiej oraz Studiów Podyplomowych z Dietetyki na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia z różnych dziedzin dietetyki w tym prestiżowy kurs SOIT (School of Insulinopornity Therapy), który nadaje certyfikat dietetyka przyjaznego insulinoopornym. W swojej kilkunastoletniej praktyce zawodowej zajmuję się, jako biotechnolog, zagadnieniami żywności funkcjonalnej, szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz wdrażaniem i nadzorowaniem procesów produkcji żywności. Dodatkowo jako dietetyk prowadzę prywatną praktykę dietoterapii.
Wiedza z zakresu kilku pokrewnych dziedzin bardzo pomaga mi w pracy i pozwala spojrzeć szeroko na problemy moich klientów. Specjalizuję się w dietoterapii insulinooporności i innych zaburzeń gospodarki cukrowo-insulinowej. Ponadto zajmuję się osobami z zespołem metabolicznym, PCOS i innymi chorobami dietozależnymi.
Do moich podopiecznych podchodzę holistycznie czyli całościowo. Interesuje mnie nie tylko co jedzą, ale również jak śpią, odpoczywają czy pracują. Szukam przyczyn występujących dolegliwości i staram się je wyeliminować, bo tylko w ten sposób można trwale usunąć problem. Moich podopiecznych uczę, że nowy sposób odżywiania się, nie jest utrapieniem i rezygnacją z czegoś ważnego, ale ogromnym zyskiem i inwestycją w najcenniejszą wartość, jaką jest zdrowie.
Dążę do wypracowania u moich pacjentów trwałych zmian, które będą mogli stosować przez całe życie już bez mojej pomocy.
W Centrum Terapii “ENSO” prowadzę konsultacje, układam jadłospisy oraz zalecenia i suplementację dla osób z nadwagą/otyłością, niedowagą oraz z innymi chorobami dietozależnymi, takimi jak: cukrzyca typu II, insulinooporność, hipoglikemia, hiperinsulinemia, zespół metaboliczny, hipercholesterolemia i innymi.
Ponadto zapraszam wszystkie osoby, które pragną zmienić lub skorygować swoje nawyki żywieniowe, zadbać o sylwetkę, zdrowie i dobre samopoczucie. Jeśli nie wiesz od czego zacząć zmianę, co zrobić, żeby wprowadzone zmiany były trwałe, jeśli chcesz zacząć budować dobre relacje z jedzeniem, a może jesteś już zmęczona/y rozmaitymi, niedziałającymi dietami, serdecznie zapraszam do współpracy.

Katarzyna Liszewska

Katarzyna Liszewska

Jestem pedagogiem i psychoterapeutką. Ukończyłam studia pedagogiczne na Uniwersytecie Wrocławskim o specjalności poradnictwo rodzinne i zawodowe oraz całościowe szkolenie – Studium Terapii Par i Małżeństw w ramach Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii. Aktualnie jestem na ostatnim roku nauki w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie.

Pracuję przede wszystkim z osobami dorosłymi w procesach indywidualnych, jak i w ramach terapii par i małżeństw. W trakcie terapii skupiam się przede wszystkim na jakości relacji terapeuta – klient. Moim celem jest wsparcie w poszerzaniu samoświadomości klienta, odnalezieniu jego osobistego potencjału oraz własnych rozwiązań.

W trosce o dobro swoje i swoich klientów pracuję w oparciu o wytyczne Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt a swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Anna Szabla

Anna Szabla

W Krakowskim Centrum Psychodynamicznym ukończyła dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży.
Jest również w trakcie pełnego czteroletniego kursu psychoterapeutycznego.
Doświadczenie w obszarze socjoterapii zdobywała w ośrodkach terapeutycznych, centrach zdrowia psychicznego, na oddziałach psychiatrycznych dla młodzieży oraz szkołach podstawowych.

Swoją pomoc kieruje głównie do dzieci, młodzieży oraz rodziców.
Prowadzi spotkania psychoedukacyjne, konsultacje, poradnictwo.
Wiedzę i doświadczenie pogłębia uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach, a także studiując literaturę dot. szeroko pojętej psychologii dzieci.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Zachęcamy do kontaktu!

Małgorzata Kubów

Małgorzata Kubów

Certyfikowany egzaminem kompetencji zawodowych VCC New Competences mediator. W Krakowskim Centrum Psychodynamicznym ukończyła dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Jest również w trakcie czteroletniego pełnego kursu psychoterapeutycznego akredytowanego przez PTP oraz PTPP.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach terapeutycznych, centrach zdrowia psychicznego oraz na oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży. Współprowadzi grupy terapeutyczne oraz indywidualne spotkania terapeutyczne. Swoją pomoc kieruje głównie do dzieci, młodzieży, ich rodziców, oraz rodzin zastępczych. Prowadzi diagnostykę, psychoterapię, spotkania psychoedukacyjne, poradnictwo. Pracuje również w przedszkolu, gdzie otacza opieką psychologiczną najmłodsze dzieci.

Regularnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach naukowych, pogłębiając swoją wiedzę w codziennej pracy z dziećmi i ich rodzinami. Swoją pracę stale poddaje superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zachęcamy do kontaktu!

Karolina Sowa

Psychologię ukończyłam na Uniwersytecie SWPS  we Wrocławiu. Jestem psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej rekomendowanej przez PTTPB. Prowadzę psychoterapię osób dorosłych zmagających się z trudnościami emocjonalnymi, nerwicowymi, depresyjnymi, lękowymi, obsesyjno-kompulsywnymi, z zaburzeniami snu, doświadczeniem stresu. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami osobowości, z diagnozą schizofrenii lub choroby afektywnej dwubiegunowej. Wspomagam osoby będące w kryzysie trudnych doświadczeń życiowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w ośrodku interwencji kryzysowej oraz w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego. Stale staram się podnosić własne kwalifikacje, a swoją pracę terapeutyczną poddaję superwizji.  W trakcie terapii pomagam w rozwoju własnych zasobów i w nauce nowych sposobów radzenia sobie dążąc do zmiany sposobu myślenia i zachowania. Wspólnie z pacjentem dążę do poprawy jakości jego życia.

Zachęcamy do kontaktu!