Sandra Nałęcz-Socha

Sandra Nalecz Socha

Jestem absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim, kierunek psychologia. W trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym akredytowanego przez PTP oraz PTPP.

Od 2006 roku pracuję z młodzieżą i dorosłymi. Doświadczenie kliniczne zdobywałam w Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej gdzie prowadziłam terapię grupową, indywidualną, konsultacje dla rodziców oraz warsztaty psychoedukacyjne. Swoje doświadczenie pogłębiałam współprowadząc warsztaty psychologiczne w Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed”.

Od 2009 roku pracuję jako psycholog szkolny udzielając porad i konsultacji młodzieży oraz rodzicom. Prowadzę szkolenia z zakresu psychologii rozwojowej, wychowania, edukacji oraz społecznej. Zajmuję się również profilaktyką.

Regularnie uczestniczę w superwizjach, szkoleniach oraz konferencjach wzbogacając swój warsztat pracy. Nabyłam specjalistyczne umiejętności dotyczące postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich. Swoje doświadczenie zawodowe wzbogacałam podczas studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi. Ukończyłam kursy z zakresu edukacji psychodietetycznej, uzależnień behawioralnych, komunikacji bez przemocy. Brałam udział w szkoleniach z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej w tym: niebezpiecznych zachowań młodzieży, zaburzeń emocjonalnych oraz osobowościowych. Moim celem jest wspólne dążenie do poprawy samopoczucia psychicznego oraz fizycznego pacjenta.

 

Specjaliści z Wrocławia