Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa prowadzona jest w grupie osób z podobnymi problemami przez terapeutę lub terapeutów specjalizujących się w ich rozwiązywaniu. Umożliwia dzielenie się trudnościami i związanymi z nimi emocjami. Daje szansę na wspólne przepracowanie ich oraz poszukiwanie rozwiązań. Grupa terapeutyczna liczy z reguły 8-10 osób, w zależności od dotykających uczestników problemów i stosowanych metod pomocy. Psychoterapia grupowa może mieć charakter zamknięty, gdy grono uczestników jest stałe, bądź otwarty, kiedy w trakcie terapii mogą dołączyć do niej nowe osoby.

Spotkania odbywają się regularnie, w zaplanowanych terminach. Całkowita długość procesu terapeutycznego również jest ustalana przed jego rozpoczęciem. Uczestnicy, którym czas ten nie wystarcza na poradzenie sobie z problemami lub chcieliby dokładniej przepracować niektóre wątki poruszane podczas spotkań, mogą skorzystać z terapii indywidualnej. Prowadzona jest ona zazwyczaj po zakończeniu procesu grupowego. Terapia grupowa dostępna jest w naszych Centrach Terapii i Rozwoju Osobistego we Wrocławiu, Szczecinie i Gdańsku.

Psychoterapia grupowa jako element kompleksowego leczenia

Psychoterapia grupowa wykorzystywana jest często jako element kompleksowego leczenia chorób psychicznych. Może być stosowania samodzielnie, jako metoda zasadnicza, a także wspomagająco w połączeniu z farmakoterapią. Terapia grupowa może przynieść korzyści m.in. w procesie terapii zaburzeń:

  • afektywnych,
  • lękowych,
  • osobowości,
  • odżywiania.

Znajduje też zastosowanie w terapii uzależnień oraz psychoz. Może stanowić wsparcie dla osób z chorobami somatycznymi oraz zaburzeniami psychicznymi o podłożu organicznym. Sesje terapeutyczne organizowane są także dla członków rodzin osób zmagających się z poważną chorobą.

Psychoterapia grupowa w terapii uzależnień

Uzależnienie to choroba charakteryzująca się przymusem używania konkretnej substancji. Może polegać również na powtarzaniu pewnych zachowań. Wówczas nazywana jest uzależnieniem behawioralnym. Chory nie potrafi powstrzymać się od czynności, od których jest uzależniony. Kontynuuje nieprawidłowe zachowania, nawet jeśli zdaje sobie sprawę z powodowanych przez nie szkód.

Psychoterapia grupowa to jedna z najczęściej stosowanych metod leczenia uzależnień behawioralnych. W trakcie jej trwania uczestnicy mają możliwość wspólnego przepracowania problemu i znalezienia jego przyczyn. Terapeuta wskazuje im techniki pomocne w zaprzestaniu lub ograniczeniu wykonywania danej czynności. Pomaga wyeliminować nieprawidłowe nawyki, a także wykształcić nowe umiejętności radzenia sobie z życiowymi problemami.