Weronika Dajdok

Zdjecie WhatsApp 2 - Weronika Dajdok

Jestem magistrem psychologii ze ścieżką kliniczną, którą ukończyłam na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. Uczestniczę również w  czteroletnim szkoleniu terapii poznawczo-behawioralnej, które jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Posiadam certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych, a także dyplom ukończenia przygotowania pedagogicznego dla psychologów.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m. in. w poradni psychologiczno – pedagogicznej, dzięki czemu lepiej rozumiem trudności szkolne dzieci i młodzieży, w Specjalistycznym Ośrodku dla Ofiar Przemocy w Rodzinie udzielając konsultacji ofiarom przemocy domowej, w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych pracowałam z nie tylko z uczniami, ale też nauczycielami i rodzicami. Pracę gabinetową rozpoczęłam kilka lat temu w Centrum Psychiatrii Neuromed, gdzie konsultowałam głównie nastolatki i ich opiekunów. Obecnie podejmuję współpracę z młodzieżą od 11 roku życia oraz osobami dorosłymi. Najczęstsze problemy, z jakimi zgłaszają się pacjenci to: zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia relacji z jedzeniem, trudności w kontaktach interpersonalnych, trudności w radzeniu sobie ze stresem, brak motywacji, kryzys emocjonalny, kryzys życiowy, zaniżona samoocena, brak samoakceptacji, samookaleczenia, trudności szkolne, problemy wychowawcze, problemy rodzinne.

W terapii psychologicznej wykorzystuję także techniki poznawczo-behawioralne, których skuteczność jest poparta wieloma badaniami naukowymi. W swojej praktyce kieruję się w przede wszystkim kodeksem etycznym zawodu psychologa, otwartością oraz zrozumieniem. Jestem osobą empatyczną, która do każdego pacjenta podchodzi indywidualnie.

Specjaliści z Wrocławia