Katarzyna Kwiatkowska

specjalistka1 - Katarzyna Kwiatkowska

Jestem pedagogiem specjalnym, absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.
Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego i zmagającymi się z chorobami psychicznymi. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach Warszawskiego Towarzystwa Pomocy Lekarskiej i Opieki Nad Psychicznie
i Nerwowo Chorymi.
Prowadziłam warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży i osób dorosłych oraz grupy wsparcia dla rodzin osób z kryzysami psychicznymi.
Swój warsztat pracy doskonalę uczęszczając na seminaria, konferencje naukowe oraz specjalistyczne szkolenia.
W pracy z klientami szczególnie cenię wzajemne zaufanie, otwartość oraz zaangażowanie w proces terapeutyczny.
Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.
W Centrum ENSO pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi cierpiącymi z powodu:

  • dolegliwości psychosomatycznych
  • zaburzeń lękowych
  • zaburzeń snu
  • zaburzeń nastroju
  • zaburzeń obsesyjno – kompulsywnych
  • zaburzeń adaptacyjnych, stresu
  • przewlekłych chorób psychicznych

Specjaliści z Gdańska