Anna Formeister – Dziuk

AFD

Jestem psychologiem oraz certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym (nr certyfikatu 1104). Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie Gdańskim, następnie ukończyłam studia podyplomowe z zakresu psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyłam specjalistyczne 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako psycholog w służbach mundurowych oraz w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Gdańskiego Centrum Zdrowia. Dodatkowo współpracuję z firmami i instytucjami publicznymi prowadząc szkolenia i warsztaty zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Stale podnoszę swoje umiejętności i kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach psychologicznych.

W swojej pracy korzystam głównie z podejścia klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii schematu i uważności. Najważniejszą zasadą, którą kieruję się w pracy z klientem, jest relacja oparta na poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji, dająca możliwość otwartej rozmowy i wspólnego stawiania czoła trudnościom i wyzwaniom.

Zachęcamy do kontaktu!

Specjaliści z Gdańska