Anna Formeister – Dziuk

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym w trakcie certyfikacji. Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie Gdańskim, następnie ukończyłam studia podyplomowe z zakresu psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Obecnie uczestniczę w specjalistycznym 4-letnim szkoleniu psychoterapeutycznym w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako psycholog w służbach mundurowych oraz w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Gdańskiego Centrum Zdrowia. Dodatkowo współpracuję z firmami i instytucjami publicznymi prowadząc szkolenia i warsztaty zarówno dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Stale podnoszę swoje umiejętności i kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach psychologicznej.

W swojej pracy korzystam głównie z podejścia klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii schematu i uważności. Najważniejszą zasadą, którą kieruję się w pracy z klientem, jest relacja oparta na poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, dająca możliwość otwartej rozmowy i wspólnego stawiania czoła trudnościom i wyzwaniom.

Zachęcamy do kontaktu!

Specjaliści z Gdańska