Klaudia Ogrodnik

klaudia ogrodnik

Jestem psychologiem, terapeutą TSR (terapia skoncentrowana na rozwiązaniach) i trenerem umiejętności społecznych. Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie SWPS o specjalności klinicznej. Jestem słuchaczem studiów podyplomowych z psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Zdobywałam doświadczenie w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, której działania opierają się głównie na socjoterapii, rozwijaniu umiejętności społecznych i psychoedukacji. Współtworzę Fundację Tech Pomaga, w ramach której realizowałam projekty społeczne dla Trójmiejskich placówek (dom dziecka, hospicjum, szpital psychiatryczny).

Zajmuję się terapią ISTDP – to nowoczesny, udokumentowany naukowo nurt psychoterapii, który wyrósł w odpowiedzi na brak satysfakcji z efektów i czasu trwania terapii psychoanalitycznej. Polega na aktywnej konfrontacji z trudnościami pacjenta w celu zrozumienia i rozwiązana wewnętrznego konfliktu w stosunkowo niedługim czasie.

Terapia ISTDP jest:
– Intensywna – uwaga pacjenta jest natychmiast koncentrowana na problemie;
– Krótkoterminowa – obieramy najkrótszą możliwą drogę do osiągnięcia zmiany;
– Dynamiczna, czyli zorientowana na zrozumienie i rozwiązanie wewnętrznego konfliktu pacjenta.

Efektem udanej terapii jest:
– Umiejętność patrzenia na swoje reakcje w kategoriach trójkąta konfliktu (uczucie/lęk/obrona);
– Umiejętność obserwowania i regulowania lęku w zdrowy sposób;
– Możliwie pełne doświadczenie swoich uczuć i pragnień i umiejętność wyrażania ich w konstruktywny sposób;
– Przywrócenie zdrowej regulacji emocjonalnej.

Przyjmuję dzieci powyżej 14 r.ż. oraz osoby dorosłe zmagające się z obniżonym nastrojem, stanami lękowymi, depresją, problemami w relacjach z bliskimi. Dbam o to, aby spotkania odbywały się w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze, w której klient może swobodnie dzielić się swoimi myślami i uczuciami, wolną od osądów czy krytyki. Pomagam lepiej zrozumieć myśli, emocje i zachowania i rozwijać umiejętności radzenia sobie. Zachęcam, aby zrobić pierwszy krok w kierunku szczęśliwszego, zdrowszego siebie. Ze swojej strony oferuję pełną dyskrecję, szacunek do podmiotowości klienta i przede wszystkim profesjonalną opiekę psychologiczną podpartą aktualną wiedzą z tejże dziedziny.

I’m a psychologist, Solution-focused Brief Therapist (SFBT) and Social Skills Trainer (SST). I completed my Master’s degree in Psychology (clinical specialty) at the SWPS University in Sopot, Poland. Currently I pursue a postgraduate studies in Clinical Psychology at the Medical University of Gdansk.

I work with adults and youth from the age of 14 experiencing a range of difficulties related to mental health crises such as depression, anxiety, mood disorders, emotional distress etc. At my practice, I’m committed to a discrete and respectful ambience. It’s crucial to me that the client feels comfortable and safe when sharing their thoughts, experiences and emotions. I endeavor to get to know to know my clients, built a solid relationship with them and understand their world in order to adjust therapeutic methods to individual needs and thus enable joint work to improve the client’s quality of life.

Specjaliści z Gdańska