Socjoterapia

Socjoterapia to metoda terapii oparta na nawiązywaniu relacji między jej uczestnikami. Wykorzystuje pozytywny wpływ oddziaływania grupy na jednostkę. Dzięki temu umożliwia kształtowanie umiejętności społecznych i prawidłowych wzorców zachowań. Metody pracy socjoterapeutycznej zbliżone są do tych wykorzystywanych podczas terapii grupowej. Polegają one w dużej mierze na wspólnych aktywnościach całej grupy. Wykorzystuje się tu techniki arteterapii, biblioterapii czy rysunku terapeutycznego. Wspólne aktywności mogą mieć miejsce również poza salą terapeutyczną. Przybierają wówczas formę zorganizowanych wycieczek lub udziału w wydarzeniach kulturalnych.

W trakcie sesji socjoterapeutycznych organizowane są sytuacje społeczne indukujące zmiany w sposobie myślenia uczestników. Ten rodzaj terapii ma też na celu modyfikację reakcji emocjonalnych. Wspiera również korygowanie niekorzystnych wzorców zachowań. Socjoterapia może przyczynić się do redukcji napięcia emocjonalnego i stanowić sposób na odreagowanie negatywnych emocji. Uczy także sposobów rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Zastosowanie socjoterapii

Początkowo wspólne aktywności były organizowane dla pacjentów ośrodków psychiatrycznych. Socjoterapia miała na celu zapobieganie izolacji i wykluczeniu społecznemu osób chorych. Obecnie znajduje zastosowanie w terapii różnorodnych chorób czy zaburzeń psychicznych, w tym depresji, fobii społecznej czy zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Socjoterapia jest szeroko stosowana w pracy z dziećmi i młodzieżą. Umożliwia m.in. redukcję zachowań agresywnych lub nadpobudliwości. Pomaga zapobiec izolacji dzieci z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami rozwojowymi. Dzieciom nieśmiałym i wycofanym ułatwia nawiązywanie interakcji społecznych. Grupy socjoterapeutyczne tworzone są również dla osób starszych, narażonych na izolację i odosobnienie, niepełnosprawnych czy też uzależnionych. Socjoterapię prowadzimy w naszych Centrach Terapii i Rozwoju Osobistego we Wrocławiu oraz w Szczecinie – zapraszamy!