Psycholog dziecięcy

Psycholog dziecięcy jest osobą przeszkoloną i przygotowaną do pracy z najmłodszymi. Może specjalizować się w diagnostyce i terapii kilkulatków lub młodzieży. Młodzi ludzie nie zawsze chcą i potrafią mówić o swoich problemach. Psycholog dziecięcy dysponuje wieloma technikami i narzędziami diagnostycznymi dostosowanymi do wieku dziecka. Dzięki nim może m.in. określić jego potencjał rozwojowy, rozpoznać lub wykluczyć zaburzenia i dysfunkcje oraz znaleźć przyczynę trudności emocjonalnych dziecka. Po przeprowadzeniu diagnostyki może skierować dziecko na odpowiedni rodzaj psychoterapii indywidualnej lub grupowej. Jeśli zajdzie taka potrzeba, specjalista zaproponuje socjoterapię, dołączenie do grupy wsparcia bądź terapię rodzinną. Na spotkanie z psychologiem dziecięcym możesz umówić się w naszym Centrum Terapii w Szczecinie, Wrocławiu lub Gdańsku.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży obejmuje zarówno spotkania z młodym człowiekiem, jak i jego rodzicami. Podczas pierwszych konsultacji dobierane są najbardziej adekwatne do danej sytuacji metody pracy. Omawiany jest tzw. kontrakt terapeutyczny, który uwzględnia warunki współpracy, w tym również zasady poufności. Podobnie jak w przypadku psychoterapii indywidualnej osób dorosłych, także praca z dziećmi i młodzieżą opiera się na budowaniu relacji terapeutycznej. Aby młody człowiek mógł czuć się swobodnie, informowany jest o obowiązującej w gabinecie tajemnicy zawodowej. Terapeuta nie przekazuje rodzicom treści rozmów z dzieckiem, a jedynie sformułowane na ich podstawie wnioski. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy rozmowy z dzieckiem wskazują na zagrożenie dla niego samego lub innych osób.

Kiedy udać się z dzieckiem do psychologa?

Konsultacja psychologiczna często sugerowana jest przez wychowawców, nauczycieli czy pedagogów szkolnych. Powodem do skorzystania z niej może być nietypowe zachowanie dziecka, m.in. wycofanie, nadpobudliwość lub przejawy agresji. Wśród młodzieży pojawiają się też wahania i zaburzenia nastroju, a także wątpliwości dotyczące swojej seksualności. Wskazaniem do kontaktu z psychologiem mogą być dolegliwości somatyczne, których przyczyna nie została ustalona przez lekarza. Na konsultacje zgłaszają się również osoby, które zaobserwowały u dziecka zaburzenia odżywiania.

Przyczyną wizyty w gabinecie psychologa dziecięcego może być też trudna sytuacja rodzinna. Rozwód rodziców, śmierć osoby bliskiej czy narodziny rodzeństwa często są dla młodego człowieka źródłem silnego stresu. W takich chwilach warto zasięgnąć porady specjalisty. Z pomocy psychologa dziecięcego możesz skorzystać w każdej sytuacji, która wzbudza Twój niepokój. Jeśli zaobserwujesz zmiany w zachowaniu Twojego dziecka, skorzystaj z konsultacji psychologicznej. Zwrócenie się o pomoc do specjalisty jest wyrazem troski i dbałości o zdrowie psychiczne Twojego dziecka.