Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne mogą być pierwszym krokiem do pozytywnych zmian w Twoim życiu. Korzystają z nich osoby będące w trudnej sytuacji lub cierpiące z powodu zaburzeń emocjonalnych. To też rozwiązanie dla wszystkich, którzy potrzebują wskazówek na drodze do samorozwoju. Zdarza się, że osoba poszukująca pomocy psychologicznej nie potrafi wskazać konkretnej przyczyny wahań nastroju czy braku satysfakcji z życia. Określenie istoty problemu nie zawsze jest łatwe, często też trudności emocjonalne pojawiają się w wyniku współwystępowania kilku czynników.

Podczas konsultacji psycholog pomoże zdefiniować Twoje cele i potrzeby oraz spojrzeć na swoją sytuację z innej perspektywy. Jeśli zajdzie taka potrzeba, może przeprowadzić kompleksową diagnostykę psychologiczną. Często kieruje też do innego specjalisty, doświadczonego w pracy z osobami w podobnej sytuacji. Psycholog może zaproponować udział w psychoterapii grupowej lub indywidualnej. Konsultacje psychologiczne są wówczas pierwszym etapem procesu terapeutycznego. Spotkania te mają na celu ocenę problemu, z jakim zgłaszasz się do psychologa i dobór odpowiednich metod jego rozwiązania. W trakcie konsultacji ustalane są warunki współpracy, częstotliwość spotkań, terminy oraz zasady terapii indywidualnej.

Konsultacje psychologiczne online

Jeśli potrzebujesz konsultacji psychologicznej, zapraszamy do wizyty w naszym Centrum Terapii w Szczecinie, Gdańsku lub Wrocławiu. Ponieważ osobiste spotkanie z psychologiem nie zawsze jest możliwe, oferujemy również konsultacje psychologiczne online. Możesz umówić się na takie spotkanie, jeżeli sytuacja losowa lub stan zdrowia uniemożliwia wizytę w gabinecie. Niezależnie od wybranej formy współpracy, możesz liczyć na pełną dyskrecję i dopasowaną do Twoich potrzeb pomoc, opartą na wiedzy i doświadczeniu naszych specjalistów. Poszukiwanie wsparcia psychologicznego to wyraz troski o zdrowie i szansa na poprawę jakości Twojego życia!