Joanna Jadaś

Zdjecie WhatsApp 1 - Joanna Jadaś

Tytuł magistra psychologii uzyskałam w trakcie studiów na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyłam dwuletnie Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Obecnie kontynuuje szkolenie psychoterapautyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Szkoła ta jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP). Jestem także członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywałam na Oddziale Dziennym w Centrum Neuropsychiatrii Neuromed, na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego oraz w Fundacji Praesterno. Pracowałam także z osobami w kryzysie psychicznym w całodobowym ośrodku prowadzonym przez Fundację Opieka i Troska. Obecnie pracuje w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Iskierka, gdzie pracuję indywidualnie oraz grupowo z dziećmi oraz młodzieżą oraz na Oddziale Dziennym w Centrum Psychoterapii Neuromed, gdzie współprowadzę socjoterapię dla młodzieży.

W Centrum Terapii Enso prowadzę psychoterapię indywidualną dla młodzieży od 14 roku życia oraz dla dorosłych. W pracy najważniejszy jest dla mnie szacunek, otwartość i zaciekawienie drugim człowiekiem. Pracuje zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa. Swoją pracę poddaję superwizji u superwizorów rekomendowanych przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Specjaliści z Wrocławia