Umów się

na pierwsze spotkanie, na którym
wspólnie ustalimy dalszy plan działań.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz ogłoszonym stanem pandemii, Centrum ENSO prowadzi konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne online. Jeśli jednak klient deklaruje chęć uczestnictwa w sesji gabinetowej w kontakcie bezpośrednim, traktujemy to jako dobrowolną decyzję podjętą ze świadomością ryzyka związanego z tą formą kontaktu. Jednocześnie, zarówno klient jak i specjalista zobowiązani są do powstrzymania się od współpracy w gabinecie w przypadku wystąpienia objawów infekcji.

WYBIERZ MIASTO: