Psychoterapia par

Psychoterapia par może pomóc w rozwiązaniu problemów w związku. Konflikty czy kłótnie między partnerami są rzeczą naturalną. W miarę upływu czasu osoby będące w związku zaczynają odkrywać swoje wady i różnice poglądów. Wspólne rozwiązanie pojawiających się trudności pozwala często na wzmocnienie relacji między partnerami. Zdarza się jednak, że osoby będące w związku nie potrafią dojść do porozumienia, a negatywne emocje zaczynają dominować w kontaktach między nimi. Pojawiają się problemy z komunikacją, niezrozumienie czy wzajemne obwinianie się. W takiej sytuacji pomocna może być terapia dla par. Ty i Twój partner lub partnerka możecie skorzystać z niej w naszym Centrum Terapii w Szczecinie, Gdańsku lub Wrocławiu. Jeśli macie dzieci, Wasze konflikty mogą mieć wpływ również na ich emocje. Wówczas warto rozważyć konsultację z psychologiem dziecięcym lub terapię dla rodzin.

Kto może skorzystać z psychoterapii par?

Uczestnictwo w terapii par to wspólna decyzja obojga partnerów. Jest zatem pierwszym krokiem do odbudowania relacji. Z tego rodzaju terapii mogą skorzystać osoby będące małżeństwem lub pozostające w nieformalnym związku. Nie jest przy tym istotna długość jego trwania ani płeć partnerów. W naszym Centrum Terapii każdy może liczyć na zrozumienie i wsparcie terapeutyczne.

Częstą przyczyną zgłoszenia się na psychoterapię par jest zdrada jednego z partnerów. Do powodów podjęcia terapii należą także:

  • nadmierna zazdrość i podejrzliwość,
  • dominacja jednego z partnerów,
  • problemy w sferze seksualnej,
  • nadopiekuńczość i zależność emocjonalna,
  • rutyna i oddalanie się od siebie,
  • wzajemne obwinianie się o niepowodzenia.

Cele terapii zależne są od przyczyn jej podjęcia. Zazwyczaj należy do nich poprawa komunikacji między partnerami, odbudowanie wzajemnego zaufania. Terapia może uwzględniać również modyfikację dysfunkcyjnych zachowań, jeśli się pojawiają. Podczas psychoterapii par osoby będące w związku mogą w sposób bardziej obiektywny spojrzeć na swoją relację. Psychoterapia par pozwoli też na wyrażenie skrywanych dotąd emocji, co pomoże lepiej zrozumieć partnera lub partnerkę.