Katarzyna Bochen

Katarzyna Bochen 1 - Katarzyna Bochen

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność kliniczna). Rozpoczęłam szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Odbyłam szereg specjalistycznych szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej. Posiadam również certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych (TUS), także dla osób na spektrum autyzmu. Ukończyłam również Studium Psychologii Sądowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, dzięki któremu uzyskałam uprawnienia do praktyki biegłego sądowego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na praktykach w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych “Dziekanka” w Gnieźnie oraz na stażu w ramach specjalności “Psychologia zdrowia i choroby” na kilku oddziałach poznańskich ośrodków, m.in. w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Obecnie zdobywam doświadczenie pracy z dziećmi w Centrum Neuropsychiatrii “NEUROMED” na Oddziale Dziecięcym ze szkołą podstawową, gdzie współuczestniczę w terapii grupowej dzieci w wieku szkolnym w charakterze psychologa. Od kilku lat jestem również wolontariuszką w Sieci Przyjaciół Zdrowia Psychicznego, gdzie udzielałam wsparcia osobom (Podopiecznym) z programu.

Aktywnie kształtuję swoje kompetencje, biorąc udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach. Pracuję zgodnie z kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa

Specjaliści z Wrocławia