Dorota Szczepańska-Załuska

Dorota Szczepanska Zaluska - Dorota Szczepańska-Załuska

Jestem magistrem socjologii w zakresie służb socjalnych, psychoterapeutą systemowym w trakcie szkolenia w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, którego jestem również członkiem nadzwyczajnym.
Jestem certyfikowanym trenerem treningu zastępowania agresji ART, posiadam międzynarodowe kwalifikacje trenerskie, upoważniające mnie do pracy z rodzinami, grupami i w kontakcie indywidualnym. Ukończyłam szkolenie dla prowadzących program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie według modelu Duluth.

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez liczne kursy, szkolenia, konferencje, doskonalące w zawodzie psychoterapeuty. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Posiadam bogate doświadczenie zawodowe, pracowałam m.in. w charakterze zawodowego kuratora sądowego, pracownika socjalnego, terapeuty w Domu Dziecka, terapeuty środowiskowego w Poradni Psychologicznej dla dzieci i młodzieży, a także byłam konsultantem w Zespole Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Moja oferta psychoterapeutyczna – skierowana jest do osób dorosłych chcących poprawić jakość swojego życia oraz wziąć w pełni odpowiedzialność za swoje życie. Terapia systemowa oferuje efektywną formę pomocy w zakresie różnych przykrych  doświadczeń życiowych.
Prowadzę również pomoc terapeutyczną on-line, która jest genialnym rozwiązaniem dla osób, które chcą pracować w zaciszu swoich domów.

Specjaliści z Wrocławia