Agata Kuzia

Agata Kuzia - Agata Kuzia

Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim o specjalności psychologia kliniczna i zdrowia dorosłych. Obecnie jestem w trakcie całościowego 4- letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo -behawioralnym rekomendowanym przez PTTPB w Szkole Psychoterapii Uniwersytetu SWPS. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Uczestniczę także w szkoleniach i konferencjach dotyczących pracy terapeutycznej.

Moje dotychczasowe doświadczenie obejmuje pomoc Klientom w Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego Instytutu Psychologii przy Uniwersytecie Wrocławskim oraz pracę jako psycholog terapeuta w miejskim systemie opieki społecznej, gdzie zajmuję się konsultacjami psychologicznymi i terapią osób dorosłych doświadczających zaburzeń psychicznych. W pracy pomagam osobom doświadczającym szeroko pojętego kryzysu psychicznego – doświadczających nagłych zmian życiowych, trudności adaptacyjnych, trudności w relacjach, niskiej samooceny, trudności związanych z chorobami somatycznymi oraz zmagających się z takimi trudnościami jak m.in. zaburzenia nastroju (np.: obniżony nastrój, depresja), zaburzenia lękowe (np.: fobie specyficzne, lęk społeczny, napady paniki).

W pracy wykorzystuję psychoedukację, metody poznawcze i behawioralne oraz elementy ACT i dialogu motywującego. Techniki pracy dobieram w oparciu o potrzeby i preferencje każdego Klienta/ki. Kieruję się kodeksem etyki zawodu psychologa. Spotkania opieram na otwartości, szczerości i zaufaniu, ponieważ wierzę, że taka atmosfera sprzyja skutecznej terapii. Jestem terapeutką przyjazną osobom LGBTQ+ oraz należącym do różnych narodowości i wyznań.
Pracę poddaję superwizji, uczestniczę także w terapii własnej – są to warunki zalecane przez większość towarzystw zrzeszających psychoterapeutów.

Serdecznie zapraszam!

Specjaliści z Gdańska