Klaudia Tylus

Klaudia Tylus

W pracy z pacjentami stawiam na indywidualne podejście oraz relacje oparte na poczuciu bezpieczeństwa, empatii i wzajemnym szacunku. Wszystko po to, aby każdy otrzymał taką pomoc, jakiej potrzebuje.

Z wykształcenia jestem psychologiem (specjalność kliniczna), certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych. Ukończyłam I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). W 2021r. rozpoczęłam studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego.

Doświadczenie zdobywałam podczas praktyk w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz dyżurów w linii wsparcia psychologicznego w ramach projektu “Studenci w pandemii”. Od 2017r. jestem związana ze Stowarzyszeniem WIOSNA i programem społecznym Akademia Przyszłości, którego celem jest wzmacnianie w dzieciach poczucia własnej wartości i rozwój ich potencjału. Pracuję także jako psycholog w szkole ponadpodstawowej, głównie udzielając konsultacji osobom w wieku nastoletnim oraz młodym dorosłym.

Swój warsztat poszerzam poprzez uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach, m.in. z metody Kids’Skills – Dam radę! I I’m proud of You – Jestem z Ciebie dumny, a także technik CBT. W niedalekiej przyszłości mam zamiar rozpocząć 4-letnią szkołę psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Jeżeli czujesz, że sytuacja, w której znajdujesz się Ty lub Twoje Dziecko, jest dla Was trudna, potrzebujecie zmiany, nowej perspektywy, zapraszam na konsultację.

Pomagam Dzieciom (od 10 roku życia) i Młodzieży między innymi w:
-budowaniu poczucia własnej wartości;
-nabieraniu większej pewności siebie;
-odzyskiwaniu motywacji do działania;
-radzeniu sobie z obniżonym nastrojem (związanym np. z nauką zdalną), stresem, napięciem, lękiem, złością;
-rozwiązywaniu trudności w relacjach z rówieśnikami lub osobami dorosłymi.

Wspieram osoby dorosłe m.in.:
-doświadczające lęku, stresu, napięcia, depresji, nerwicy, poczucia krzywdy;
-przytłoczone emocjami i myśleniem o przyszłości;
-mające trudności w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi lub przeżywające trudności w związkach;
-doświadczające stanów przygnębienia i utraty sensu życia;
-z obniżoną samooceną i poczuciem braku wpływu na swoje życie.

Malgorzata Gola Chmielewska

Małgorzata Gola-Chmielewska

Psycholog, psychoterapeuta, optymistka i wielbicielka życia. Wierzę, że uśmiechem można zmienić świat.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku psychologia. Psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Towarzystwie Psychologii Procesu, ponadto uczestniczką akredytowanej przez CMKP specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży w Centrum CBT EDU. Realizuję także roczne szkolenie terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą w Poza Schematami.

W pracy najważniejsza jest dla mnie relacja terapeutyczna, bezpieczna i pełna akceptacji atmosfera oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Praca z ludźmi jest dla mnie nieustanną przygodą i wspaniałym, inspirującym doświadczeniem.

Bardzo ważne jest dla mnie poszerzanie wiedzy, w związku z tym mam za sobą wiele szkoleń, min.:
* Kreatywne interwencje poznawczo-behawioralne w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży
* Bajkoterapia jako metoda terapeutyczna wspierająca rozwój dziecka
* Sposoby skutecznej komunikacji z dzieckiem
* Uzależnienia cyfrowe dzieci i młodzieży. Problem, zapobieganie, wsparcie.

Moje doświadczenie:
* od 2014 roku pracuję terapeutycznie z osobami dorosłymi z zaburzeniami psychicznymi w ramach SUO,
* od 2018 roku współpracuję z Polską Fundacją Przeciwdziałania Uzależnieniom,
* od 2019 roku pracuje w roli pedagoga rodzinnego, psychologa i psychoterapeuty w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci.
* 7 lat współpracowałam z Fundacją „Dr Clown” gdzie realizowałam program terapii śmiechem i zabawą na oddziałach szczecińskich szpitali dziecięcych, jestem instruktorką jogi śmiechu.

Paulina Oleczek

Paulina Oleczek

Jestem absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyłam jednocześnie dwa kierunki stacjonarne, jakimi są: Psychologia oraz Prawo. Jestem również uczestnikiem Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychoterapii. Niedawno ukończyłam szkolenie bazowe, które uprawnia mnie do prowadzenia mediacji sądowych. Planuję realizację dodatkowych przedsięwzięć o tematyce mediacji rodzinnych oraz cywilnych. W przyszłości moim celem jest ukończenie Szkoły Psychoterapii w nurcie Psychodynamicznym. Moim marzeniem jest połączenie wiedzy zaczerpniętej w trakcie studiów prawniczych z umiejętnościami psychologicznymi, aby móc jak najlepiej wspierać pacjentów w szerokiej gamie możliwości przy odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu.

Tamara Jodko

Tamara Jodko

Jestem absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie kierunek socjologia doradztwo psychospołeczne- licencjat. Studia magisterskie to pedagogika opiekuńcza- resocjalizacyjna. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe psychogeriatria z neurorehabilitacją na Pomorskim Uniwersytecie medycznym w Szczecinie.

Przez wiele lat pracowałam jako doradca psychospołeczny opiekując się dziećmi i ich rodzinami.
Ustawicznie kształcę się i poddaję osobistej pracy- uczestnicząc regularnie w kursach i terapii.
W Pracy terapeutycznej wykorzystuję podejście integralne. Łączę przede wszystkim klasyczną wiedzę pedagogiczną z technikami komunikacji alternatywnej AAC.

Obecnie pracuję w centrum integracji sensorycznej z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu, Aspergera.
Przez wiele lat pracowałam z dziećmi i młodzieżą niwelując zachowania trudne.
W pracy kierują się podejściem wielopłaszczyznowym do człowieka gdyż uważam, że dziecko jako istota społeczna musi być rozpatrywany holistycznie, jako element środowiska w którym funkcjonuje.
Podczas całej mojej wędrówki edukacyjnej w centrum moich zainteresowań znajdował się człowiek, który zasługuje na szczególną uwagę, opiekę i uznanie.

Marzena Dabrowska  scaled

Marzenna Dąbrowska

Jestem psychologiem, absolwentką psychologii klinicznej i zdrowia na SWPS Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym w Sopocie oraz psychoterapeutą. Ukończyłam I i II stopień  Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i inne tematyczne formy szkoleń we wspomnianym nurcie. Obecnie  jestem w trakcie zdobywania uprawnień certyfikowanego Psychoterapeuty Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej.

Swój warsztat pracy  doskonalę biorąc udział w seminariach, konferencjach naukowych oraz dodatkowych szkoleniach organizowanych przez specjalistów innych modeli terapeutycznych. Swoją pracę poddaję superwizji. Psychologia i pomoc psychologiczna zawsze była w centrum moich zainteresowań. W pracy z Klientem przestrzegam zasad dyskrecji, etyki i szacunku do Niego i Jego wewnętrznego świata. Pragnę Mu towarzyszyć w niezwykłej przygodzie, jaką jest zmiana, by uczynił swoje życie bardziej satysfakcjonującym.

Nossrat Peseschkian (twórca Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej) powiedział: „Jeśli chcesz mieć coś, czego nie miałeś nigdy wcześniej, musisz zrobić coś, czego nie robiłeś dotychczas”. Może teraz  jest Twój czas, by coś zmienić?

Zapraszam do kontaktu młodzież i dorosłych, którzy potrzebują wsparcia, motywacji, szukają rozwiązań konfliktów wewnętrznych i interpersonalnych, mają obniżony nastrój oraz są w kryzysie, wynikającym z trudnych doświadczeń i przeżyć.

Agata Pawlik small scaled

Agata Pawlik

Jestem psychologiem oraz uczestnikiem szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie z psychologii o specjalności klinicznej. Swoje doświadczenie w pracy zdobywałam na stażu w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania we Wrocławiu oraz na Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży w Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED we Wrocławiu.

Jako psycholog w Złotnickim Centrum Edukacyjnym we Wrocławiu miałam okazję współpracować z najmłodszymi. Prowadziłam zajęcia dla dzieci z Autyzmem, Zespołem Aspergera oraz warsztaty związane z nauką emocji, treningiem umiejętności społecznych oraz relaksacją. Praca z dziećmi oraz młodzieżą jest moją ogromną pasją. Podczas studiów odbyłam wolontariaty w Domu Aniołów Stróżów w Katowicach, w którym pracowałam z młodzieżą dotkniętą marginalizacją społeczną, z dziećmi na Uniwersytecie Dzieci a także Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

W przeszłości byłam wolontariuszką w Środowiskowym Domu Samopomocy DOLSAR we Wrocławiu, który jest przeznaczony dla osób pełnoletnich z przewlekłymi zaburzeniami psychotycznymi.

Doświadczenie, które zdobyłam umożliwia mi pracę z osobami w różnym wieku i z różnymi trudnościami.

Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w licznych szkoleniach oraz konferencjach naukowych. Odbyłam kurs związany z leczeniem uzależnień behawioralnych zorganizowany przez NZOZ Karan oraz kurs dotyczący uzależnień wśród dzieci i młodzieży w Fundacji Inspirator. Uczestniczyłam w szkoleniu związanym z pracą z pacjentami chorującymi na zaburzenia odżywiania zorganizowanym przez Centrum Terapii DIALOG w Warszawie.  Współpracowałam z Centrum Badań Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi znajdującym się na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu w którym realizowałam międzynarodowy projekt naukowy CO-CREATE związany z promowaniem aktywności fizycznej oraz zdrowego odżywiania wśród młodzieży. Jestem założycielką Koła Naukowego Zaburzeń Odżywiania i Psychodietetyki CIAŁOŚĆ działającym na Uniwersytecie SWPS.

Prowadzę konsultacje, poradnictwo psychologiczne, psychoedukację oraz psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych stacjonarnie oraz w formie online. W swoich działaniach kieruję się zasadami kodeksu etycznego psychoterapeuty i psychologa. W pracy z pacjentem najważniejsze są dla mnie profesjonalizm oraz stworzenie bezpiecznej przestrzeni w której będę mogła podejść do każdej osoby indywidualnie.