Oferta osobista

Równowaga w życiu...

osobistym

 

 • psychoterapia indywidualna
 • psychoterapia grupowa
 • psychoterapia dzieci i młodzieży
 • diagnoza psychologiczna
 • psychodietetyka / terapia zaburzeń odżywiania

rodzinnym

 • terapia par
 • psycholog dziecięcy
 • poradnictwo wychowawcze
 • szkoła dla rodziców
 • konsultacje psychologiczne
  – ocena problemu, wypracowanie metod i strategii zaradczych
 • mediacje

zawodowym

 • coaching  biznesowy
  – indywidualny
 • coaching przywództwa
  – dla szefów organizacji
 • coaching strategii i opcji
  – dla liderów sprzedaży

Psychoterapia indywidualna - to systematyczne spotkania pacjenta z wykwalifikowanym psychoterapeutą, podczas których tworzy się specyficzna relacja lecząca dla pacjenta. Zacisze i dyskretna atmosfera gabinetu pozwoli Ci opowiedzieć o swoich kłopotach i konfliktach wewnętrznych w sposób spontaniczny i swobodny. Terapeuta dobierze najbardziej efektywne sposoby leczenia tak, aby pomóc Ci uświadomić sobie istotę Twoich problemów (na przykład nerwica, zaburzenia osobowości, depresja). Jest to też nieoceniona droga do samopoznania i do rozwinięcia mechanizmów samoregulacji, kluczowych dla podniesienia jakości życia. Zmiana, którą przyniesie psychoterapia pozwoli Ci na lepsze, skuteczniejsze i szczęśliwsze funkcjonowanie.

W zależności od rodzaju problemu proces psychoterapeutyczny może być dłuższy lub krótszy. Częstotliwość spotkań także jest uzależniona od trudności, z którymi się borykasz-zazwyczaj jest to jeden lub dwa razy w tygodniu, a każda sesja trwa 50 minut. Obydwa te aspekty są uzgadniane przez Ciebie z terapeutą na jednym z pierwszych kilku spotkań nazywanych umownie konsultacjami psychologicznymi - taką też usługę, rozpoczynającą proces psychoterapeutyczny,  można zamówić rejestrując się on-line.

Psychoterapia grupowa - to regularne spotkania osób zmagających się z problemami o podobnym charakterze. Odbywają się one pod kierunkiem psychoterapeuty, czasami pod okiem dwóch terapeutów lub lekarza psychiatry. Proces grupowy jest bardzo cennym doświadczeniem pozwalającym na spojrzenie na swoje kłopoty z różnych perspektyw. Dla osób nieśmiałych jest to także doskonała metoda ćwiczenia umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych. Popularna w naszym Centrum jest terapia grupowa dla dzieci, którym grozi wykluczenie społeczne.

Psychoterapia grupowa może być także uzupełnieniem psychoterapii indywidualnej lub jej kontynuacją. Zajęcia grupowe uzgadniamy telefonicznie lub wysyłając maila na adres biuro.wroclaw@enso-terapia.pl lub biuro.gdansk@enso-terapia.pl

Psychoterapia dzieci i młodzieży - to pomoc młodym ludziom w zrozumieniu ich emocji, pokazanie spojrzenia z innej perspektywy na ich dylematy wewnętrzne i problemy relacyjne. Psychoterapeuta towarzyszy w kształtowaniu się ich tożsamości, również tożsamości płciowej. Wspomaga także tworzenie się adekwatnego obrazu własnej osoby i własnego ciała, a w razie takiej konieczności, prowadzi psychoterapię zaburzeń odżywiania. Pokazuje także ciemne strony uzależnień behawioralnych, np. od gier, Internetu, telewizji, oraz uzależnień od substancji chemicznych: dopalaczy, alkoholu, narkotyków, nikotyny. Wszystkie te działania prowadzone są przez naszych specjalistów z należytą uwagą i troską o wrażliwego młodego człowieka, dla którego często samo przyjście do gabinetu terapeuty sprawia trudność i wiąże się z napięciem, niepokojem czy wstydem. Tu również proces rozpoczynamy od konsultacji psychologicznych, które również można zamówić on-line.

Terapia uzależnień - formą pomocy skierowaną do osób zmagających się z uzależnieniami wszelkiego rodzaju, począwszy od alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych, a skończywszy na uzależnieniach behawioralnych: od gier, telefonu, komputera, seksu, zakupów, hazardu, itp. Sesje terapeutyczne mają na celu zdiagnozowanie, czy problem uzależnienia nas dotyczy, a następnie pomagają nam uświadomić sobie, jak zagrażający może być nałóg dla nas i naszego otoczenia. Jest to praca edukacyjna, czyli dostarczanie wiedzy na temat mechanizmów uzależnień, a także praca nad zmianą systemu wartości. Spotkania te pełnią nie tylko rolę konfrontującą, ale przede wszystkim wspierającą nas w walce z niszczącym działaniem substancji lub zachowań nałogowych. Pokazują drogę wydobycia się z nałogu i wzmacniają naszą motywację i poczucie sprawczości w wychodzeniu z niego, dodają sił i otuchy. Wszystkie te działania realizuje wyszkolony terapeuta od uzależnień. Mogą one odbywać się w formie sesji indywidualnych lub grupowych. Prowadzimy także terapię dla współuzależnionych. Osoby takie często chcą się dowiedzieć, jak zadbać o swoje potrzeby i dobre samopoczucie mając w swoim życiu codziennym do czynienia z bliską im osobą uzależnioną. Terapię możemy rozpocząć od zarejestrowania on-line usługi "konsultacji psychologicznej" lub od razu "Terapii uzależnień"

Diagnoza psychologiczna i psychiatryczna
Diagnoza psychologiczna oparta jest na rozmowie w formie wywiadu psychologicznego, podczas którego specjalista-psycholog bada różne sfery życia klienta i wydaje opinię (pisemną lub ustną) na temat jego kondycji emocjonalnej i poznawczej. Opinia ta może być uzupełniona o wyniki testów psychologicznych mierzących inteligencję, umiejętności społeczne, rodzaj osobowości czy zdolności intelektualne. Jeśli zajdzie taka potrzeba, klient może od razu uzyskać wsparcie psychiatryczne w postaci leczenia farmakologicznego dzięki ścisłej współpracy psychologa i lekarza psychiatry.

Diagnoza i terapia logopedyczna i pedagogiczna
Kiedy nasze dziecko rozpoczyna naukę szkolną, często staje w obliczu trudności, z którymi niełatwo mu sobie poradzić. Diagnoza pedagogiczna pomaga sprecyzować, czego konkretnie dotyczą te trudności (np. dysleksja, dysortografia), a będąca jej konsekwencją terapia daje możliwość opracowania strategii pomocy w ich przezwyciężeniu i docelowo, poprawieniu funkcjonowania szkolnego naszej pociechy. Jeśli zaś zaobserwujemy u naszego dziecka lub u siebie objawy takie, jak np. jąkanie, seplenienie, zniekształcanie dźwięków czy niemożność wypowiadania się przy jednoczesnym braku przyczyn fizycznych ku temu, zapraszamy na diagnozę i terapię logopedyczną.

Psychodietetyka - to dziedzina łącząca w sobie dietetykę i psychologię. Zatem, jeśli bezskutecznie walczymy z nadwagą/otyłością lub bez powodzenia wdrażamy najróżniejsze diety czy inne metody odchudzania, psychodietetyka jest właśnie dla nas. Psychodietetyk to specjalista, który nie tylko pomoże nam ułożyć właściwą dietę, ale także wesprze nas w znalezieniu przyczyn braku sukcesu w odchudzaniu, które nierzadko tkwią w niewłaściwych przekonaniach dotyczących jedzenia często uwarunkowanych emocjonalnie. Specjalista zmotywuje nas także do trwałej i, co najważniejsze, skutecznej zmiany szkodliwych dla nas nawyków żywieniowych. Pomoże także w zdiagnozowaniu ewentualnych zaburzeń odżywiania i we współpracy z psychoterapeutą opracuje plan ich leczenia.

Kontakt telefoniczny

Wrocław      797 504 598         Gdańsk      797 504 804
W rejestracji on-line wybieramy miasto oraz odpowiednią usługę

Nie jesteś pewien na co się zdecydować? Skorzystaj ze Spotkania z ENSO, w trakcie którego porozmawiamy bez stereotypów i wspólnie ustalimy dalsze możliwości działania.