Oferta zawodowa

Równowaga w życiu...

osobistym

 • psychoterapia indywidualna
 • psychoterapia grupowa
 • psychoterapia dzieci i młodzieży
 • terapia uzależnień
 • diagnoza psychologiczna i psychiatryczna
 • diagnoza i terapia logopedyczna i pedagogiczna
 • psychodietetyka / terapia zaburzeń odżywiania

rodzinnym

 • psychoterapia par
 • psycholog dziecięcy
 • logopeda
 • szkoła dla rodziców
 • konsultacje psychologiczne
  – ocena problemu, wypracowanie metod i strategii zaradczych
 • mediacje

zawodowym

 • coaching  biznesowy
  – indywidualny
 • coaching przywództwa
  – dla szefów organizacji
 • coaching strategii i opcji
  – dla liderów sprzedaży

Coaching – w coachingu chodzi o wspomaganie ludzi w zdobyciu tego, czego pragną bez robienia tego za nich lub mówienia im, co mają robić. Innymi słowami coaching to sztuka uruchamiania własnego potencjału ludzi poszukujących rozwiązania dla ciążących im problemów. Nie ma znaczenia czy problem dotyczy sytuacji zawodowej, osobistej czy rodzinnej, ważne jest aby nie wynikał z wcześniej zdiagnozowanego stanu chorobowego.

Nie jesteś pewien na co się zdecydować? Skorzystaj ze Spotkania z ENSO, w trakcie którego porozmawiamy bez stereotypów i wspólnie ustalimy dalsze możliwości działania.