Oferta rodzinna

Równowaga w życiu...

osobistym

 • psychoterapia indywidualna
 • psychoterapia grupowa
 • psychoterapia dzieci i młodzieży
 • terapia uzależnień
 • diagnoza psychologiczna i psychiatryczna
 • diagnoza i terapia logopedyczna i pedagogiczna
 • psychodietetyka / terapia zaburzeń odżywiania

rodzinnym

 • terapia par
 • psycholog dziecięcy
 • logopeda
 • szkoła dla rodziców
 • terapia dla współuzależnionych
 • konsultacje psychologiczne
  – ocena problemu, wypracowanie metod i strategii zaradczych
 • mediacje

zawodowym

 • coaching  biznesowy
  – indywidualny
 • coaching przywództwa
  – dla szefów organizacji
 • coaching strategii i opcji
  – dla liderów sprzedaży

Terapia par - adresowana jest do par, których wspólne funkcjonowanie napotyka na trudności we wzajemnej komunikacji. Często impulsem do poszukiwania pomocy jest zdrada jednego z partnerów, niosąca zagrożenie takie jak rozwód, separacja lub rozstanie. Psychoterapeuta służy pomocą w uzyskaniu świeżego spojrzenia na relację, w której jesteśmy i wspiera w znajdywaniu źródła konfliktów w związku. Specjalista dobiera techniki i metody działania tak, aby były jak najbardziej efektywne w zbalansowaniu emocji i osiągnięciu porozumienia satysfakcjonującego obie strony. Rejestrując się on-line wybieramy miasto i usługę "Terapia par"

Psycholog dziecięcy - pomaga rodzicowi poznać potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka, określa jego mocne strony i obszary do wsparcia. W razie potrzeb przeprowadza diagnozę psychologiczną, prowadzi terapię lub kieruje do innego specjalisty. Rejestrując się on-line wybieramy usługę "Konsultacja psychologiczna" lub "Diagnoza psychologiczna"

Logopeda - określa stan rozwoju mowy w odniesieniu do norm wiekowych. Rozpoznaje wady wymowy i prowadzi odpowiednią terapię. W razie potrzeb zleca specjalistyczne konsultacje. Rejestrując się on-line zależnie od potrzeb wybieramy usługę "Konsultacja logopedyczna", "Diagnoza logopedyczna" lub "Terapia logopedyczna"

Szkoła dla Rodziców - to cykl grupowych spotkań warsztatowych z pedagogiem, psychologiem i psychoterapeutą, podczas których omawiane są tematy nurtujące nas i nasze dzieci: emocje, komunikacja zarówno z dziećmi młodszymi, jak i nastolatkami, rywalizacja w grupie i rywalizacja z rodzeństwem, odnalezienie się w rodzinie patchworkowej, kryzysy emocjonalne i rodzinne. A wszystko to w ujęciu dorosły-dziecko, dziecko-rodzeństwo, dziecko-rówieśnicy. Spotkania te to także czas na podzielenie się swoimi, nierzadko trudnymi doświadczeniami, na które, dzięki grupie i specjalistom, uzyskujemy spojrzenie z innej perspektywy, czasem otwierające nowe sposoby myślenia i postępowania. Zapisy do Szkoły przyjmujemy telefonicznie lub mailowo.

Mediacje - to pośredniczenie w rodzinnym sporze, którego celem jest rozwiązanie konfliktu na bazie satysfakcjonującego jego uczestników porozumienia. Mediator je prowadzący jest bezstronną osobą przeszkoloną w technikach i sposobach ugodowych negocjacji. Podczas sesji każda strona sporu ma szansę na przedstawienie i przedyskutowanie swoich racji w procesie aktywnego poszukiwania sposobów na usunięcie rozbieżności i podjęciu jak najlepszej decyzji. Istotą mediacji jest bowiem samodzielne osiągnięcie porozumienia przez obie strony. Jej efektem jest umowa pisemna, którą obie strony podpisują w obecności mediatora i która, po zatwierdzeniu przez niego, ma moc prawną przed sądem. Rejestracja on-line w Gdańsku wybierając usługę "Mediacje"

Kontakt telefoniczny

Wrocław    797 504 598               Gdańsk  797 504 804
W rejestracji on-line wybieramy miasto oraz odpowiednią usługę

Nie jesteś pewien na co się zdecydować? Skorzystaj ze Spotkania z ENSO, w trakcie którego porozmawiamy bez stereotypów i wspólnie ustalimy dalsze możliwości działania.