Coaching biznesowy
30 listopada 2018

Na czym polega coaching biznesowy?

Czesław Nierzwicki

Coaching dla biznesu (ang. business coaching) jest w Polsce zjawiskiem stosunkowo nowym. Można go określić jako proces wspierający nowy styl zarządzania działaniami, który kończy erę zarządzania metodą „dyrektorskiego palca” – opartą na zarządzaniu wynikami.

Powszechnie stosowany proces zarządzania w organizacjach polega na ustanawianiu celów biznesowych, ich podziale i delegowaniu na niższe poziomy w strukturze organizacyjnej oraz rozliczaniu pracowników z osiągniętych wyników. Największym problemem w tym procesie jest brak aktywności menedżerów w okresie pomiędzy ustaleniem celów, a osiągniętymi wynikami. Kiedy wyniki okazują się niezadowalające – najczęściej jest już zbyt późno na zarządzanie.

Co zatem powinno ulec zmianie? Postawa zarządzających. Zaraz po ustanowieniu celów powinni sporządzić plan działań, który umożliwi ich osiągnięcie – i to na każdym poziomie operacyjnym. Właściwe sporządzenie i konsekwentne przestrzeganie planu to istota prawdziwego zarządzania. Nadzorując odpowiednią realizację zaplanowanych działań, zarządzający posiada nieustanny wpływ na końcowy wynik.

Coaching biznesowy uczy menedżerów przede wszystkim uruchamiania potencjału podległych im pracowników, którzy z oczekujących na wskazówki szefa zmieniają się w poszukujących rozwiązań w sposób samodzielny. Taka jakościowa zmiana pozwala na znaczące zwiększenie efektywności operacyjnej, utrzymywanie pozytywnej motywacji pracowników, a także na stosowanie nowoczesnego stylu przywództwa, tzw. przywództwa rozproszonego.

Jednak coaching to nie tylko postawa, ale również fachowa wiedza i odpowiednie techniki.
W ENSO do prowadzenia coachingu biznesowego używamy głównie metody CoachWise – stworzonej w odpowiedzi na potrzeby biznesu i rozwoju organizacji.
CoachWise kładzie nacisk na:

  • budowanie relacji opartych na wewnętrznym przywództwie,
  • prowadzenie skutecznego dialogu,
  • wspomaganie i wzbudzanie refleksji,
  • docenianie oraz stawianie wyzwań w sposób zrównoważony, elastyczny i zarazem uporządkowany.

Proponowany przez ENSO proces coachingowy określa cztery aspekty współpracy z klientem:
Zasady, Umiejętności, Mapę CoachWise oraz Kontekst. Każda sesja coachingowa obejmuje pięć najważniejszych etapów tworzących Mapę CoachWise. Są to: Dążenie, Rzeczywistość, Plan, Działanie, Przegląd. Ten układ nadaje procesowi odpowiednią strukturę i porządkuje działania trenera i uczestnika.

Każdy program dla biznesu ma wymiar indywidualny, ale najczęściej skupia się na tematach związanych z:

  • rozwojem (kompetencji, możliwości),
  • poprawą (wyniku, działania),
  • podejmowaniem decyzji,
  • zmianą (postaw, sytuacji, możliwości),
  • akceptacją (siebie, sytuacji),
  • namysłem (nad sytuacją, opcjami, strategią).

Jeśli chcesz sprawdzić skuteczność procesu coachingowego w Twojej firmie, zapraszam na coaching we Wrocławiu! Na szkolenie z zarządzania zarejestrujesz się tutaj: Coaching Wrocław: https://enso-terapia.pl/rezerwacja-online/rezerwacja-online-wroclaw/