Przywództwowkryzysie ENSO
21 marca 2020

Biznes w „koronie”

Czesław Nierzwicki

Od 12 marca zawiesiłem świadczenie usług w formie bezpośrednich spotkań z deklaracją gotowości do pracy zdalnej. Większość moich partnerów biznesowych ze zrozumieniem przychyliło się do mojej propozycji. Co to oznacza ? Po pierwsze utwierdziło mnie to, że nadal w biznesie zarządzają ludzie. Cóż za ulga, bo prawdę mówiąc coraz częściej mam wrażenie, że naturalne cechy […]

Liderzy Biznesu

Tak jak zapowiadaliśmy w styczniu ruszamy z realizacją programu Liderzy Biznesu. Pierwsze spotkanie grupy inaugurującej funkcjonowanie platformy  do wymiany doświadczeń i zdobywanie wiedzy na drodze „od menedżera do lidera” odbędzie się w dniu 05.03.2020. Udział w programie jest bezpłatny, a spotkania grup odbywały się będą raz w miesiącu. Czas trwania jednego spotkania od 2 do 3 godzin, w zależności od omawianych zagadnień. Facylitatorem spotkań będzie Czesław Nierzwicki  doświadczony praktyk biznesu, coach, obecnie dyrektor ds. szkoleń w ENSO. Skład pierwszej grupy jest już skompletowany i jednocześnie trwa nabór kandydatów do grupy drugiej. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie powinny wysłać zgłoszenie drogą e-mailową i dodatkowo podać obecnie zajmowane  stanowisko oraz staż pracy na stanowiskach kierowniczych. O zakwalifikowaniu do grupy kandydat zostanie poinformowany drogą mailową. Program przeznaczony jest dla pracowników pełniących funkcje zarządcze, zainteresowanych rozwojem osobistym. Aplikacje prosimy  przesyłać na adres: biuro.wroclaw@enso-terapia.pl

O terminach spotkania kolejnych grup informować będziemy  bezpośrednio zakwalifikowanych do nich kandydatów.

 

Od menedżera do lidera
23 lutego 2020

Od menedżera do lidera

Czesław Nierzwicki

Pomimo tego, że wielu wybitnych praktyków biznesu stworzyło swój „przepis” na przeobrażanie się z menedżera w lidera, to tak naprawdę skutecznie przejść tę drogę udaje się bardzo niewielu. Dlaczego tak jest, że tylko nielicznych przełożonych pracownicy nawet największych organizacji uznają za swoich prawdziwych liderów? Stawanie się liderem czy liderowanie to procesy, które najczęściej przebiegają samoistnie, […]

Liderzy Biznesu – Wrocław

W tym miesiącu rozpoczynamy nabór osób pracujących na stanowiskach kierowniczych i zainteresowanych rozwojem osobistym oraz zawodowym do projektu Liderzy Biznesu. Tworzymy platformę, w ramach której uczestnicy  podczas comiesięcznych spotkań w naszej siedzibie będą dyskutować na tematy biznesowe, a także przyglądać się swojej obecnej oraz docelowej roli w firmie.

Facylitatorem dyskusji będzie Czesław Nierzwicki, praktyk biznesowy, coach, który na pierwszym spotkaniu wypracuje z uczestnikami dedykowany program oraz harmonogram spotkań. Udział w grupie jest bezpłatny, a o jej składzie (maksymalnie 10 osób) decydować będzie kolejność zgłoszeń. Pierwsze spotkanie odbędzie się w drugiej połowie lutego.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy wyłącznie drogą mailową na adres: biuro.wroclaw@enso-terapia.pl

W zgłoszeniu należy podać następujące informacje:

– imię i nazwisko,

– obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko,

– okres sprawowania obowiązków na kierowniczym stanowisku.

Kwalifikację do grupy potwierdzamy drogą mailową.

Do zobaczenia w ENSO Wrocław!

Zachęcamy do kontaktu!

Coaching biznesowy
30 listopada 2018

Na czym polega coaching biznesowy?

Czesław Nierzwicki

Coaching dla biznesu (ang. business coaching) jest w Polsce zjawiskiem stosunkowo nowym. Można go określić jako proces wspierający nowy styl zarządzania działaniami, który kończy erę zarządzania metodą „dyrektorskiego palca” – opartą na zarządzaniu wynikami.