Coaching biznesowy
30 listopada 2018

Na czym polega coaching biznesowy?

Czesław Nierzwicki

Coaching dla biznesu (ang. business coaching) jest w Polsce zjawiskiem stosunkowo nowym. Można go określić jako proces wspierający nowy styl zarządzania działaniami, który kończy erę zarządzania metodą „dyrektorskiego palca” – opartą na zarządzaniu wynikami.