Liderzy Biznesu

Tak jak zapowiadaliśmy w styczniu ruszamy z realizacją programu Liderzy Biznesu. Pierwsze spotkanie grupy inaugurującej funkcjonowanie platformy  do wymiany doświadczeń i zdobywanie wiedzy na drodze „od menedżera do lidera” odbędzie się w dniu 05.03.2020. Udział w programie jest bezpłatny, a spotkania grup odbywały się będą raz w miesiącu. Czas trwania jednego spotkania od 2 do 3 godzin, w zależności od omawianych zagadnień. Facylitatorem spotkań będzie Czesław Nierzwicki  doświadczony praktyk biznesu, coach, obecnie dyrektor ds. szkoleń w ENSO. Skład pierwszej grupy jest już skompletowany i jednocześnie trwa nabór kandydatów do grupy drugiej. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie powinny wysłać zgłoszenie drogą e-mailową i dodatkowo podać obecnie zajmowane  stanowisko oraz staż pracy na stanowiskach kierowniczych. O zakwalifikowaniu do grupy kandydat zostanie poinformowany drogą mailową. Program przeznaczony jest dla pracowników pełniących funkcje zarządcze, zainteresowanych rozwojem osobistym. Aplikacje prosimy  przesyłać na adres: biuro.wroclaw@enso-terapia.pl

O terminach spotkania kolejnych grup informować będziemy  bezpośrednio zakwalifikowanych do nich kandydatów.