Shutterstock 20410829632 1024x512 - Peace ART

Czym jest Trening Zastępowania Agresji PEACE ART?

To uznana na całym świecie metoda wspierająca rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych. Trening znajduje olbrzymie zastosowanie w radzeniu sobie z emocjami zarówno przyjemnymi, jak duma, radość, miłość, zaufanie itd. oraz nieprzyjemnymi, jak złość, zazdrość, wstyd, smutek.

Co daje Trening Zastępowania Agresji?

  • Możliwość kontroli własnej impulsywności
  • Wzmacnianie prospołecznych zachowań
  • Uczenie kompetencji społecznych, które są nieagresywne i wzmacniające relacje interpersonalne – rozwijania postaw i zachowań dojrzałych moralnie
  • Uczenie i wzmacnianie empatii
  • Wzmacnianie relacji rodzinnych
  • Naukę nieagresywnego rozwiązywania problemów
  • Zauważanie, docenianie i czerpanie z potencjału własnych kompetencji

Trening Zastępowania Agresji składa się z trzech komponentów

Pierwszy komponent – Trening Empatii i Umiejętności Społecznych
Uczy, co i jak należy robić w sytuacjach interpersonalnych, aby zachowywać się prospołecznie, a więc być ok w stosunku do siebie i innych. Trening Umiejętności Społecznych pozwala na nauczenie się różnych kompetencji społecznych, alternatywnych do agresji, ukierunkowanych na rozumienie i reagowanie na emocje, budowanie relacji i samoświadomości.

Drugi komponent – Trening Kontroli Złości
Uczy, w jaki sposób radzić sobie z własną złością po to, aby zamiast wyuczonych, impulsywnych reakcji dać sobie czas na uspokojenie i przemyślenie oraz zastosowanie prospołecznego, nieagresywnego sposobu załatwienia sprawy.

Trzeci komponent – Trening Wnioskowania Moralnego
Skoro już wiemy, czego nie robić, oraz co i jak robić, to czas zastanowić się dlaczego robić to, co jest prospołeczne. Trening Wnioskowania Moralnego wspiera uczestników w poszukiwaniu odpowiedzi właśnie na to kluczowe pytanie. Uczestnicy uczą się podejmowania dojrzałych decyzji. W czasie sesji doskonalą też umiejętność dyskusji bez oceniania i uczenia się od siebie nawzajem.

Dzięki trzem komponentom Trening Zastępowania Agresji
W bardzo kompletny i szeroki sposób pozwala budować kompetencje społeczne i emocjonalne. Uczy, jak mówić stop, co robić, aby nie zachowywać się agresywnie, wspiera refleksję nad powodami wyboru prospołecznych rozwiązać i pomaga budować dobre, empatyczne relacje z innymi.

Miejsce: ul. Tęczowa 11, Wrocław, Centrum Terapii ENSO
Termin: marzec 2023 – maj 2023, środy – godzina 19:00-20:30
Start: 20 marca 2023
Cena: spotkanie 1,5 h – płatne w 3 ratach po 399zł

Zapisy do grupy po wcześniejszej konsultacji – 90zł
Wszystko to pod okiem specjalistki (coach i trener): Doroty Szczepańskiej-Załuskiej
Warunkiem utworzenia grupy jest zgłoszenie minimalnie 7 osób.
Jeśli masz pytania to napisz albo zadzwoń do nas:
Tel: 797 504 598 Email: biuro.wroclaw@enso-terapia.pl
lub zapisz się od razu korzystając z naszego formularza kontaktowego

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ogólnopolskie Centrum Terapii i Rozwoju Osobistego Enso Anna Łężna-Murczkiewicz Sp.K. z siedzibą w Gdańsku (80-690) przy ul. Mieczysława Boguckiego 1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000732233, w celu marketingowym zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przetwarzane do odwołania zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jestem świadomy, że mam możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją szczególną sytuacje oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem. Rozumiem także, że mam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich. Dane będą profilowanie w celu przedstawienia najbardziej korzystnej i dopasowanej oferty.