Alkoholizm, choroba alkoholowa, terapia alkoholowa w Gdańsku i Wrocławiu
7 listopada 2018

Uzależnienie – jak z tym walczyć?

Joanna Meredyk i Joanna Szacoń-Wojak

Uzależnienie jest chorobą polegającą na powtarzającym się nadużywaniu substancji (np. alkoholu, narkotyku, leku). Osoba uzależniona ponosi z tego tytułu różne straty, a mimo to robi to dalej. Uzależniony ma trudność z kontrolowaniem sposobu używania substancji, to znaczy, że nie zawsze jest w stanie przestać wtedy, kiedy by tego chciał. Trudno jest mu również powstrzymać się, gdy ktoś go namawia. Często nie udaje mu się dotrzymać złożonych sobie lub innym obietnic.

W podobny sposób można być uzależnionym od zachowania. Mówimy wtedy o uzależnieniu behawioralnym (np. od hazardu, telefonu, komputera, zakupów itp.).

Jak leczyć uzależnienie?
Najbardziej rekomendowaną formą leczenia jest udział w psychoterapii uzależnień.
Terapia uzależnień polega na systematycznym uczestniczeniu w psychoterapii indywidualnej, grupowej lub równolegle w obydwu formach. Wybór formy zależy od stopnia zaawansowania choroby i osobistych preferencji pacjenta. Niektóre osoby przed rozpoczęciem leczenia potrzebują odtrucia, po którym mogą rozpocząć leczenie psychoterapeutyczne.

Jak przebiega psychoterapia uzależnień?
Podczas terapii osoby uzależnione uczą się najbardziej skutecznych technik powstrzymywania się od zażywania danej substancji czy wykonywania konkretnej czynności. Nowoczesne podejście do uzależnień zakłada, że niektóre osoby mogą pozostać przy używaniu substancji czy wykonywaniu czynności i nauczyć się robić to w mniej szkodliwy sposób.

Rolą terapeuty jest pomóc w poszukiwaniu takich sposobów, które będą skuteczne dla konkretnej osoby. Podczas gdy jedni będą potrzebować towarzystwa, drudzy aktywności wyciszających i relaksujących bądź aktywności, która pomoże im rozładować napięcie, np. sport. Psychoterapeuta współpracuje z pacjentem na każdym etapie, pamiętając, że pacjent jest podmiotem a nie przedmiotem terapii.

Terapia uzależnień, w zależności od uzależnienia i sposobu leczenia, trwa od kilku miesięcy do kilku lat, zależy to od potrzeb pacjenta. Część osób kończy leczenie na etapie podstawowym, inni kontynuują je na etapie pogłębionym.

Etap podstawowy to taki, którego celem jest ograniczenie lub całkowite zatrzymanie uzależnienia, nauka alternatywnych sposobów radzenia sobie z napięciem, oraz wykształcenie zdrowych nawyków w miejsce nałogowych zachowań.

Etap pogłębiony oznacza przepracowanie w procesie psychoterapii głębszych problemów psychologicznych, związanych bezpośrednio i pośrednio z uzależnieniem. Psychoterapia pogłębiona daje możliwość utrwalenia osiągnięć etapu podstawowego i poprawy jakości życia osoby uzależnionej, redukuje ryzyko powrotu do czynnego uzależnienia. Pacjent ma większą samoświadomość i umiejętność radzenia sobie z problemami, rozpoznawania i zaspokajania swoich potrzeb.

Jakie są korzyści z udziału w psychoterapii uzależnień?
Uzależnienie jest chorobą, którą można i potrzeba leczyć. Korzyści z podjęcia terapii uzależnień są nieocenione: redukcja lub zaprzestanie używania substancji czy zachowania, poprawa stanu zdrowia, samopoczucia psychicznego, relacji z bliskimi, funkcjonowania w sferze zawodowej, czy w końcu – rozwój osobisty.

Osoby uzależnione rozpoznają rzeczywisty obraz choroby w swoim życiu, uczą się zdrowych sposobów radzenia sobie z cierpieniem, napięciem które przeżywają, a po pokonaniu początkowych trudności zaczynają żyć w sposób bardziej pełny i satysfakcjonujący – w porównaniu z chwilą zanim jeszcze zachorowali.

Szeroko występującym typem uzależnienia jest choroba alkoholowa, o której piszemy na stronie „Czym jest alkoholizm, choroba alkoholowa”

ENSO oferuje leczenie uzależnień we Wrocławiu oraz Gdańsku. Jeśli chcesz osobiście doświadczyć korzystnego wpływu terapii uzależnień – zapisz się na wizytę w ENSO. Rejestracja dostępna jest pod adresem: https://enso-terapia.pl/rezerwacja-online/. Zapraszamy!