coaching w biznesie
27 września 2023

Rola i znaczenie coachingu w biznesie

Każdy pracodawca dąży do ulepszania swojej firmy i zwiększenia efektywności pracy. Coraz więcej przedsiębiorców ma świadomość, jak dużą rolę odgrywa tu uruchamianie potencjału pracowników i wzmacnianie ich mocnych stron. Jedną metod wspierających rozwój biznesu jest coaching.

Czym jest coaching?

Coaching to proces mający na celu poprawę efektywności działań oraz przyspieszenie tempa rozwoju. Może być prowadzony z indywidualnymi klientami lub organizacjami. W firmach przebiega podobnie do mentoringu czy szkoleń. Podczas tych ostatnich pracownik zdobywa jednak konkretną wiedzę lub umiejętności potrzebne na stanowisku. Zajęcia z coachem mają natomiast na celu poprawę efektywności działania, wzmacnianie i udoskonalanie już istniejącego potencjału. Sesja coachingu może też przypominać nieco psychoterapię indywidualną z tą różnicą, że terapeuta pomaga w rozwiązaniu problemów i leczeniu, natomiast coach pracuje z osobami w pełni zdrowymi pod względem psychicznym.

Czy warto zdecydować się na współpracę z coachem?

Niezależnie od branży, jaką reprezentujesz oraz stanowisk zajmowanych przez Ciebie i Twoich pracowników, coaching noże przynieść pozytywne efekty. Osobom na stanowiskach kierowniczych pomoże stworzyć system zarządzania oraz poprawić umiejętności komunikacyjne czy wzmocnić pewność siebie. Coaching zespołowy może stanowić rodzaj integracji, przyczynić się do poprawy komunikacji i zrozumienia między członkami grupy. Zwiększa też ich efektywność poprzez pobudzenie kreatywności, zbiorowej odpowiedzialności oraz zaangażowania w wykonywane działania. Każdemu pracownikowi coaching może pomóc w znalezieniu równowagi między życiem zawodowym a osobistym, wykształceniu strategii radzenia sobie ze stresem czy zwiększeniu motywacji do dalszych działań.