grupa wsparcia
24 lutego 2023

Zajęcia grupowe w terapii uzależnień

W leczeniu uzależnień stosuje się szereg metod mających na celu pomoc choremu w wyjściu z nałogu. Wiele z nich opartych jest na pracy w grupie uczestników z podobnymi problemami. Przedstawiamy rodzaje oraz cele takich spotkań organizowanych dla osób uzależnionych.

Rodzaje zajęć grupowych dla osób uzależnionych

Jedną z najczęściej stosowanych metod leczenia uzależnień jest psychoterapia grupowa. Może stanowić samodzielną metodę leczenia lub być łączona z farmakoterapią. Osoby walczące z nałogiem mogą także uczestniczyć w spotkaniach wspólnot samopomocowych. Wiele ośrodków terapii uzależnień prowadzi również warsztaty psychoedukacyjne. Podczas nich uczestnicy mogą zdobyć wiedzę na temat choroby, jaką jest uzależnienie oraz metod jej leczenia. Grupowe spotkania terapeutyczne mają charakter otwarty, kiedy nowi członkowie mogą dołączyć na każdym etapie terapii, bądź zamknięte – cały proces leczenia odbywa się wówczas w obrębie jednej grupy. Prowadzone są w warunkach ambulatoryjnych lub podczas leczenia na szpitalnych oddziałach bądź w ośrodkach odwykowych. Zajęcia w ramach grup wsparcia organizowane są również dla rodzin osób uzależnionych.

Cele grupowej terapii uzależnień

Terapia uzależnień ma na celu zrozumienie istoty choroby, jej przyczyn i możliwych skutków przez osobę walczącą z nałogiem. W przypadku zajęć grupowych proces zdrowienia zachodzi dzięki pozytywnym interakcjom między uczestnikami. Członkowie grupy wspierają się wzajemnie w dążeniu do celu, jakim jest przezwyciężenie nałogu. Mają możliwość podzielenia się swoim problemem, ale też poznania historii innych osób w podobnej sytuacji. Mogą liczyć na wsparcie zarówno ich, jak i terapeuty, dzięki czemu nie czują się odosobnieni. Dzięki wymianie doświadczeń możliwe jest wspólne wypracowanie prawidłowych wzorców zachowań. Osobom uzależnionym łatwiej jest też utrzymywać abstynencję przy wsparciu innych członków grupy.