zakupoholiczka
4 października 2023

Nietypowe przykłady uzależnień

Uzależnienia to zaburzenia polegające na nałogowym przyjmowaniu pewnych środków lub wykonywaniu określonych czynności. Najbardziej znanymi zależnościami od substancji są problemy nadużywania alkoholu czy narkotyków, natomiast wśród uzależnień behawioralnych można wymienić pojawiające się w klasyfikacjach diagnostycznych zaburzenie uprawiania hazardu. Niemniej jednak warto przyjrzeć się również innym, mniej oczywistym przykładom.

Nietypowe przykłady uzależnień behawioralnych

Obecnie coraz częściej można zaobserwować zależności od nowoczesnych technologii. Internet stał się nieodłącznym elementem życia codziennego, jednak dla niektórych osób korzystanie z niego może stać się niebezpieczne. Zaburzenie korzystania z nowych technologii często dotyczy młodzieży, której codzienne aktywności niejednokrotnie skupiają się na aktywności w sieci. W efekcie młody człowiek zaczyna spędzać w wirtualnym świecie większość czasu, zaniedbując jednocześnie rzeczywistość i swoje potrzeby.

Innym nietypowym uzależnieniem jest nałogowe robienie zakupów. Osoby dotknięte tym problemem często kupują rzeczy, których nie potrzebują i wydają na nie znaczne sumy pieniędzy. Skutkiem tego mogą być poważne problemy finansowe. Z kolei uzależnienie seksualne przejawia się niekontrolowanym poszukiwaniem nowych partnerek czy partnerów, co często prowadzi do destrukcyjnych zachowań i niewłaściwego traktowania innych osób. Coraz poważniejszym problemem staje się pracoholizm. Uzależnienie od pracy może prowadzić do poważnych konsekwencji dla zdrowia psychicznego i somatycznego.

Kiedy warto skorzystać z pomocy psychologa?

W przypadku podejrzenia uzależnienia warto skorzystać z konsultacji psychologicznej online lub w gabinecie terapeuty. Specjalista może pomóc w określeniu problemu i zaproponować odpowiednie metody wsparcia. Warto wspomnieć, że nietypowe uzależnienia nie są uwzględnione w klasyfikacjach diagnostycznych DSM i ICD, które stanowią podstawę diagnostyki zaburzeń psychicznych. Niemniej jednak istnieją inne narzędzia diagnostyczne, które pozwalają na rozpoznawanie tego typu problemów. Często uzależnienia behawioralne występują jednocześnie z innymi zaburzeniami psychicznymi, wymagającymi kompleksowej terapii.