zajęcia z socjoterapii
29 września 2023

Komu poleca się zajęcia z socjoterapii?

Oddziaływania interpersonalne to jeden z podstawowych elementów funkcjonowania w społeczności.  Mogą one pełnić funkcję terapeutyczną w pracy z osobami mającymi problemy z komunikacją, ale również przy leczeniu zaburzeń o podłożu psychicznym. Pozytywny wpływ wzajemnych interakcji na uczestników wykorzystuje się m.in. podczas zajęć socjoterapeutycznych będących formą terapii grupowej. Pomagają one wzmocnić kompetencje społeczne, wypracować prawidłowe wzorce zachowań czy trenować funkcje komunikacyjne.

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży

Socjoterapia wykorzystywana jest przede wszystkim w pracy z dziećmi i młodzieżą. Pomaga odtworzyć naturalne warunki, w jakich młodzi ludzie zdobywają nowe umiejętności. Dzięki temu może być bardziej skuteczna niż terapia indywidualna. Dzieci uczą się prawidłowych zachowań wspólnie z rówieśnikami. Mają też możliwość treningu funkcji komunikacyjnych. Socjoterapia jest zalecana dla dzieci, które zagrożone są niedostosowaniem społecznym. Tą formą terapii objęta może też zostać młodzież przejawiająca zachowania agresywne, nadpobudliwość czy popełniającą wykroczenia.

Socjoterapia dla dorosłych

Socjoterapia jako forma grupowej terapii zajęciowej kierowana jest także do osób dorosłych. Pomaga w leczeniu uzależnień, zaburzeń nerwicowych czy depresyjnych. Może być formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób w podeszłym wieku. Często prowadzona jest w domach opieki, gdzie pomaga starszym i chorym pacjentom podtrzymać relacje towarzyskie. Socjoterapia może też stanowić element rehabilitacji dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami ruchowymi lub umysłowymi. Zajęcia prowadzone są w poradniach psychologicznych lub jako zorganizowane aktywności w naturalnych sytuacjach społecznych. Ich elementami bywają wspólne spacery, uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych czy organizowanie wycieczek.