psycholog dziecięcy
1 czerwca 2022

Kiedy warto udać się z dzieckiem do psychologa?

Problemy w obszarze zdrowia psychicznego dotykają coraz większej liczby dzieci i młodzieży. Wiążą się one m.in. z coraz większymi trudnościami adaptacyjnymi obserwowanymi wśród młodych ludzi. Należą do nich emocjonalne reakcje na zachodzące w otoczeniu zmiany, które nie są dla dziecka zrozumiałe. Mogą pojawić się np. przy zmianie placówki edukacyjnej lub na skutek traumatycznych wydarzeń. Bywają też następstwem problemów rodzinnych, takich jak rozwód czy separacja rodziców. Wiele z nich skutkuje nasileniem stresu czy wzrostem zachorowalności na choroby cywilizacyjne. Coraz więcej dzieci zmaga się z depresją, rośnie też liczba podejmowanych przez nie prób samobójczych. Aby zadbać o zdrowie psychiczne dziecka, warto skorzystać z porady psychologa dziecięcego.

Przyczyny problemów natury psychologicznej u dzieci i młodzieży

Dobór terapii zależny jest od rodzaju uzależnienia. W przypadku uzależnień behawioralnych najczęściej stosuje się psychoterapię grupową lub indywidualną. Ma ona na celu pomoc choremu w uświadomieniu sDo przyczyn problemów zaliczyć można trudności w nawiązywaniu relacji z rodziną i z rówieśnikami. Częstym powodem pojawiania się problemów emocjonalnych jest zwiększona presja w szkole oraz kłopoty z nauką. Na zdrowie psychiczne wielu dzieci negatywnie wpływa przemoc, zarówno fizyczna, jak i psychiczna, której doświadczają lub którą obserwują. Przyczyną problemów mogą być także wszelkie charakterystyczne dla danego dziecka przymioty, które sprawiają, że czuje się ono nieakceptowane przez grupę rówieśników. Zaliczyć do nich można obniżoną sprawność intelektualną lub fizyczną, dysfunkcje ruchowe, nadwagę, otyłość czy inny kolor skóry.

Obserwuj swoje dziecko

UPowodem do wizyty u psychologa dziecięcego może być każda sytuacja, która wzbudza twój niepokój. Jeśli zaobserwujesz zmiany w zachowaniu dziecka, postaraj się znaleźć ich przyczynę. Konsultacja z psychologiem, jako osobą bezstronną i neutralną, może pomóc młodemu człowiekowi opowiedzieć o trudnej lub wstydliwej sytuacji. Warto też zwracać uwagę na sygnały od wychowawców ze szkoły lub przedszkola. W wielu przypadkach jako pierwsi obserwują oni nieprawidłowości w procesie rozwojowym, które mogą wymagać konsultacji psychologicznej. Takie spotkanie pomoże w określeniu mocnych stron dziecka oraz obszarów wymagających wsparcia. Na podstawie rozmowy z młodym człowiekiem i jego rodzicami, a także wyników testów psychologicznych, specjalista doradzi odpowiednie do danej sytuacji rozwiązania. Może to być cykl spotkań z psychologiem, uczestnictwo w spotkaniach socjoterapeutycznych lub psychoterapii. Konsultacja z psychologiem pozwoli na wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości oraz wdrożenie rozwiązań terapeutycznych. Dzięki temu możliwa będzie poprawa funkcjonowania dziecka w sferach, w których potrzebuje ono wsparcia. Odpowiednio dobrana terapia może też zapobiec rozwinięciu się poważniejszych zaburzeń.

Objawy depresji u dzieci i młodzieży

Zaburzenia depresyjne diagnozowane są u coraz młodszych dzieci. Ich objawy nie są jednak łatwe do wykrycia. Niepokojącym sygnałem może być większa niż dotychczas drażliwość, unikanie kontaktu z rówieśnikami, czy też występowanie dolegliwości somatycznych o niewyjaśnionym podłożu. Wśród nastolatków często pojawia się też skłonność do sięgania po używki. Coraz częściej występują zachowania agresywne, ryzykowne, a także samookaleczenia. Warto zwrócić się o pomoc do specjalisty, kiedy zaobserwujesz niepokojące symptomy u swojego dziecka. Psycholog dziecięcy może pomóc we wczesnym wykryciu objawów depresyjnych. Zajmie się również psychoedukacją młodego pacjenta i jego rodziców. Wyjaśni, jakie są przyczyny trudności oraz metody ich leczenia. Podpowie, na jakie objawy w zachowaniu dziecka zwrócić szczególną uwagę oraz w jakich sytuacjach konieczne będzie specjalistyczne wsparcie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, psycholog zasugeruje konsultację lekarską oraz skorzystanie z odpowiedniego rodzaju psychoterapii.