terapia dla uzależnionych
6 czerwca 2022

Jak walczyć z uzależnieniem?

Uzależnienie jest chorobą, którą można i trzeba leczyć. W walce z nim pomóc może szereg metod farmakologicznych i niefarmakologicznych. Ważna jest także motywacja osoby chorej do walki z nałogiem oraz wsparcie osób bliskich.

Terapia uzależnień

Dobór terapii zależny jest od rodzaju uzależnienia. W przypadku uzależnień behawioralnych najczęściej stosuje się psychoterapię grupową lub indywidualną. Ma ona na celu pomoc choremu w uświadomieniu sobie problemu i zrozumieniu jego istoty. Polega na zgłębianiu informacji o sobie i dążeniu do uznania siebie za osobę uzależnioną, co jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia pracy psychoterapeutycznej. Jest też szansą na zdobycie wiedzy na temat samej choroby. Podczas psychoterapii osoba uzależniona uczy się również, jak zastąpić nieprawidłowe zachowania takimi, które nie będą przynosić szkody choremu i jego otoczeniu.

Do leczenia uzależnienia od substancji obok psychoterapii często włączana jest farmakoterapia. Znajdują tu zastosowanie preparaty działające na układy neuroprzekaźników w mózgu. Do terapii często dołącza się też leki przeciwdepresyjne. U podstaw wielu uzależnień leżą bowiem problemy natury psychologicznej. Należy do nich m.in. obniżenie nastroju, będące jednym z objawów zaburzeń depresyjnych. Leki przeciwdepresyjne pomagają zatem w rozwiązaniu pierwotnych problemów, a dzięki temu ułatwiają wyjście z nałogu.

Wsparcie dla rodziny osoby uzależnionej

Uzależnienie od substancji lub określonego zachowania wpływa nie tylko na osobę, którą bezpośrednio dotyka choroba, ale również na całe jej otoczenie. Często prowadzi do wystąpienia konfliktów i dysfunkcji w rodzinie. Rozwiązaniem dla bliskich osoby uzależnionej jest uczestnictwo w psychoterapii lub spotkaniach grupy wsparcia. W sesjach terapeutycznych mogą uczestniczyć zarówno dorośli, jak i dzieci. W przypadku osób poniżej 18 roku życia najlepiej skorzystać z pomocy psychologa dziecięcego. Niejednokrotnie wsparcia psychologicznego poszukują też osoby współuzależnione. Cierpią one z powodu problemów emocjonalnych wywołanych najczęściej nieskutecznymi próbami walki z chorobą partnera lub innej bliskiej osoby.