psycholog dziecięcy
28 października 2023

Jak pomóc dziecku niedojrzałemu emocjonalnie?

Wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci to jedno z wielu zadań, którym powinni stawić czoła rodzice. Bardzo ważne jest, by zachować wrażliwość na wszelkie sygnały wysyłane przez dziecko i zachowania, które mogą świadczyć o jego zmaganiach. Sprawdź, czym jest niedojrzałość emocjonalna u dzieci oraz jak pomóc im radzić sobie z emocjami.

Czym jest niedojrzałość emocjonalna u dziecka?

Niedojrzałość emocjonalna jest to stan, w którym dziecko ma trudności z rozpoznawaniem, wyrażaniem lub regulowaniem swoich uczuć i emocji. Objawy tego problemu mogą się różnić w zależności od wieku dziecka i indywidualnych cech osobowości. Niemniej jednak istnieją pewne wspólne symptomy, które mogą sygnalizować problemy. To np. nadmierne przywiązanie do opiekunów, trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, wybuchy złości, lęk lub trudności ze skupieniem i samokontrolą.

Jak rozwijać u dziecka dojrzałość emocjonalną?

Aby pomóc dziecku osiągnąć dojrzałość emocjonalną, rodzice powinni przyjąć kompleksowe podejście do jego wychowania. Dziecko powinno czuć się swobodnie, wyrażając uczucia i emocje, które rodzice zaakceptują bez oceniającej postawy. Tworzenie bezpiecznego środowiska sprzyja rozwijaniu empatii i zdolności do nawiązywania relacji z innymi. Opiekunowie powinni także pomóc dziecku w rozpoznawaniu i nazywaniu uczuć, co pomoże najmłodszym lepiej je kontrolować. Użyteczne mogą być w tym zabawy i ćwiczenia uczące dzieci wyrażać emocje za pomocą mowy ciała i mimiki. Warto także skorzystać z pomocy psychologa dziecięcego, np. w naszej placówce w Gdańsku.

Pomoc dzieciom niedojrzałym emocjonalnie wymaga zaangażowania i cierpliwości ze strony rodziców. Jednak systematyczne stwarzanie odpowiednich warunków do rozwoju emocjonalnego dziecka może przynieść wymierne efekty w przyszłości.