psycholog
6 lipca 2022

Jak pandemia wpłynęła na nastroje psychiczne Polaków?

Trudności natury emocjonalnej od wielu lat traktowane są jako problem cywilizacyjny, z którym zmaga się coraz więcej osób. Wielu Polaków cierpiało z ich powodu jeszcze przed wybuchem epidemii COVID-19. Do osłabienia kondycji emocjonalnej w dużej mierze przyczynia się stres, którego nasilenie w czasie pandemii znacznie wzrosło. Z tego powodu wielu Polaków zaobserwowało w tym czasie pogorszenie samopoczucia oraz inne problemy ze zdrowiem psychicznym.

Kondycja psychiczna a pandemia

Trwająca od ponad dwóch lat pandemia COVID-19 bez wątpienia ma duży wpływ na zdrowie psychiczne Polaków. Badanie UCE RESEARCH „Pandemia vs. kondycja psychiczna Polaków” wykazało pogorszenie stanu emocjonalnego niemal 40% naszych rodaków. Objawy, jakie odnotowali respondenci to m.in. zaburzenia snu, niepokój oraz spadek energii. Niemal połowa ankietowanych odnotowała nasilenie stresu i spadek nastroju. Zdaniem specjalistów, pandemia wpłynęła również na wzrost częstotliwości występowania zaburzeń depresyjnych, lękowych oraz związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych.

Napięcie emocjonalne i związane z nim osłabienie kondycji psychicznej to efekt wielu nagłych zmian związanych z wybuchem pandemii koronawirusa. Zaliczyć do nich można konieczność izolacji i ograniczenie kontaktów z innymi, bardzo istotnych dla zachowania zdrowia psychicznego. Osłabienie kondycji emocjonalnej Polaków to również skutek narastających obaw o zdrowie swoje i najbliższych. Wiele osób odczuwa także lęk spowodowany niepewną sytuacją gospodarczą i ograniczeniem dostępu do pomocy medycznej. Do powodów pogorszenia samopoczucia wśród dzieci i młodzieży należy m.in. konieczność nauki zdalnej i brak kontaktów z rówieśnikami.

Jak zadbać o osłabione zdrowie psychiczne?

Osoby, które odczuły negatywne skutki emocjonalne wywołane przez pandemię, mogą skorzystać z pomocy psychologicznej. Podczas izolacji wiele poradni rozszerzyło swoje usługi o możliwość konsultacji psychologicznej online. Ułatwia to kontakt ze specjalistą osobom, które nie mają możliwości osobistego spotkania. W redukcji napięcia nerwowego, stanów lękowych lub depresyjnych wywołanych pandemią, pomocna może być psychoterapia indywidualna lub grupowa. Terapia może również pomóc wzmocnić funkcje poznawcze, których osłabienie obserwowane jest u wielu osób po przebyciu infekcji COVID-19.