shutterstock
24 sierpnia 2019

Grupa wsparcia dla nastolatków

Maria Bemben

Grupa wsparcia rozwojowego dla nastolatków w wieku 12 – 15 lat.

Wczesne dorastanie jest trudnym okresem dla dziecka i jego najbliższych. Silna potrzeba identyfikacji z grupą rówieśniczą z jednej strony a z drugiej poszukiwanie własnej odrębności i tożsamości rodzi wiele napięć. Często przestają się sprawdzać dotychczasowe mechanizmy a nowych jeszcze nie ma, bo młody człowiek jeszcze nie wie kim jest. Traci przywileje dziecka ale nie zyskuje przywilejów dorosłego.

Organizowane w Centrum ENSO zajęcia mają pomóc przejść zarówno dzieciom jak i rodzicom przez to nowe doświadczenie. Proponujemy w pierwszym etapie 10 dwugodzinnych spotkań, podczas których poznamy się, zintegrujemy i postawimy pierwsze hipotezy co do potrzeb wsparcia. Kolejnym etapem będzie stworzenie grupy terapeutycznej dla nastolatków tego potrzebujących, ewentualnie skierowanie ich na psychoterapię indywidualną.

Podczas całego cyklu przewidujemy konsultacje dla rodziców, ich ilość i terminy zostaną dostosowane do rozpoznanych potrzeb.

Zajęcia Grupy Wsparcia będą realizowane w Gdańsku i są odpłatne – termin rozpoczęcia zajęć uzależniony będzie od zebrania pełnej, dwunastoosobowej grupy.

Wszelkich informacji udzielamy oraz przyjmujemy zapisy pod numerem telefonu 797 504 804, mail: biuro.gdansk@enso-terapia.pl

http://serwer56876.lh.pl/kontakt/