zaburzenia odzywiania - Czy zaburzenia odżywiania mogą mieć podłoże psychologiczne?
10 października 2022

Czy zaburzenia odżywiania mogą mieć podłoże psychologiczne?

Z zaburzeniami odżywiania zmaga się coraz więcej osób na całym świecie. Przyczyny takich problemów są złożone i w każdym przypadku rozpatrywane indywidualnie. Wyjaśniamy, czy zaburzenia odżywiania mogą mieć podłoże psychologiczne.

Rodzaje zaburzeń odżywiania

Klasyfikacja DSM V wyróżnia kilka typów zaburzeń przyjmowania pokarmów. Do najbardziej rozpowszechnionych należą: jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa), żarłoczność psychiczna (bulimia nervosa) i napadowe objadanie się (binge eating disorder). Wyszczególniono także inne jednostki diagnostyczne jak zespół pica, zaburzenia przeżuwania czy unikanie lub ograniczenie przyjmowania pokarmów. Specjaliści wyróżniają również stosunkowo nową chorobę, jaką jest ortoreksja. Polega ona na przyjmowaniu wyłącznie uznawanej przez chorego za zdrową żywności i ma charakter obsesyjno-kompulsywny. Problemy dotyczące odżywiania wymagają kompleksowego leczenia i wsparcia lekarzy, terapeutów czy psychodietetyka. Często współwystępują z innymi zaburzeniami, np. depresją, uzależnieniami czy OCD.

Przyczyny zaburzeń odżywiania

Czynniki ryzyka wystąpienia zaburzeń odżywiania to m.in. uwarunkowania neurobiologiczne, predyspozycje genetyczne oraz oczekiwania społeczne. Znaczącą rolę w rozwoju dysfunkcji związanych z przyjmowaniem pokarmów przypisuje się też czynnikom psychologicznym. Zaburzenia odżywiania mogą stanowić swoiste mechanizmy obronne. Bywają reakcją na konflikty społeczne, lęk czy stres. Ważną rolę w ich rozwoju odgrywają uwarunkowania psychospołeczne, np. kult szczupłej sylwetki. Do wystąpienia poważnych problemów może przyczynić się tzw. jedzenie emocjonalne (emotional eating). Objawia się ono skłonnością do sięgania po przekąski pod wpływem stresu. U osób z zaburzeniami odżywiania obserwuje się zmiany w układzie nerwowym, podobnie jak przy innych chorobach o podłożu psychicznym.