empatia
19 kwietnia 2023

Co zaliczamy do umiejętności interpersonalnych i jak je rozwijać?

Umiejętności interpersonalne, zaliczane do tzw. kompetencji miękkich, są konieczne dla sprawnej komunikacji oraz nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi. Zrozumienie, czym są, jak można je rozwijać i dlaczego są ważne, może pomóc odnieść sukces w życiu zawodowym i osobistym.

Czym są umiejętności interpersonalne?

Umiejętności interpersonalne, czyli psychospołeczne, to zdolności, które umożliwiają skuteczną interakcję z osobami w otoczeniu. Wykorzystuje się je m.in. do wywierania wpływu na innych, ale również nawiązywania i podtrzymywania relacji takich jak znajomość, przyjaźń czy miłość. Do umiejętności psychospołecznych zalicza się np.:

  • empatię, czyli zdolność do zrozumienia uczuć i postępowania innych osób;
  • asertywność polegającą na umiejętności komunikowania własnych emocji i wyrażania własnego zdania;
  • autoprezentację, zabieranie głosu w grupie i wystąpienia publiczne;
  • aktywne słuchanie, skupienie się na potrzebach rozmówcy;
  • współpracę z innymi.

Do zdolności interpersonalnych należą także umiejętności sprawnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, radzenia sobie ze stresem czy rozwiązywania konfliktów.

Jak można rozwinąć umiejętności interpersonalne?

Rozwijanie umiejętności interpersonalnych wymaga czasu i odpowiednich ćwiczeń. Pomocne może być uczestnictwo w warsztatach rozwojowych czy dołączenie do grupy socjoterapeutycznej. Podczas zajęć pod okiem specjalisty uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim mają okazję trenować umiejętności psychospołeczne w praktyce. Chcąc je rozwijać, warto też skorzystać z pomocy coacha oraz zapoznać się z fachową literaturą. Zarówno szkolenia dotyczące rozwoju zdolności interpersonalnych, jak i dotyczące tego tematu publikacje są dostępne w formie wirtualnej. Najlepsze efekty dają jednak osobiste spotkania ze specjalistami i uczestnictwo w stacjonarnych warsztatach.