Urszula Szopa

Urszula Szopa - zdjęcie

Jestem doświadczonym psychologiem i terapeutą uzależnień. Ukończyłam:
– studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim.
– Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie, nabywając umiejętności pracy psychoterapeutycznej z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz ich rodzinami(współuzależnionymi).
– szkolenie w zakresie Systemowej Terapii Rodzin prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
– Studium Terapii Uzależnień dla specjalistów psychoterapii uzależnień w Warszawie,
– szkolenie w zakresie „Przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w szkole” prowadzone przez Wrocławską Pracownię Psychoedukacji i Terapii ”Plus” PTP.
– szkolenie w zakresie leczenia zaburzeń psychosomatycznych i somatopodobnych w Poznaniu.
– kurs doskonalenia zawodowego: Jak realizować autorski program wychowania ”Życie i miłość” zorganizowany przez DODN w Legnicy
– szkolenie w zakresie pracy wychowawczo-profilaktycznej „Szkolna interwencja wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne” przeprowadzone przez Pracownię Profilaktyki młodzieżowej „Pro-M” we Wrocławiu.
Posiadam trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywałam między innymi w poradni uzależnień i współuzależnień we Wrocławiu, w poradni zdrowia psychicznego dla osób dorosłych, w szkole podstawowej i gimnazjum, na oddziale psychiatrii dziecięcej, w poradni kardiologicznej oraz w prywatnym ośrodku terapii uzależnień i współuzależnieni i w poradni antynikotynowej.
Prowadzę terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu, zakupów.
Prowadzę terapię indywidualną i grupową dla osób współuzależnionych.
Udzielam pomocy psychologicznej osobom zmagającym się z nerwicą i depresją oraz będącym w kryzysie psychicznym i rodzinnym. Prowadzę psychoterapię systemową całej rodziny oraz terapię par. Pracuję również z dziećmi i młodzieżą z trudnościami wychowawczymi oraz z ich rodzicami.
Zajmuję się terapią indywidualną osób, które chcą rzucić palenie tytoniu, a także prowadzę zajęcia relaksacyjne dla pacjentów z nerwicą, depresją i pacjentów kardiologicznych (po zawale serca i bypassach).

Zachęcamy do kontaktu!

Specjaliści z Wrocławia