Paweł Krupiński

pawel krupinski - Paweł Krupiński

Ukończyłem studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Aktualnie realizuję szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie integratywnym akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Posiadam doświadczenie w pracy z pacjentami chorymi somatycznie, jak i psychicznie. Odbywałem wolontariaty i staże na oddziałach rehabilitacji neurologicznej oraz psychiatrycznym. Miałem okazję pracować z osobami pozbawionymi wolności oraz uczestniczyć w ich powrocie do społeczeństwa i procesie readaptacji. Obecnie jestem zatrudniony w przyszpitalnej poradni zdrowia psychicznego.

W pracy liczy się dla mnie przede wszystkim indywidualne podejście do każdej osoby i nastawienie na stworzenie przestrzeni do swobodnej ekspresji emocji i przemyśleń. Podejście integratywne, w którym się szkolę, pozwala na dostosowanie szerokiego wachlarza metod do indywidualnych potrzeb pacjenta. Równie istotne, jak nastawienie na empatyczne dostrojenie do pacjenta jest dla mnie przestrzeganie zasad kodeksu etyki psychologa PTP.
Zapraszam

Specjaliści z Gdańska