Monika Wiktorowicz-Sosnowska

monika n - Monika Wiktorowicz-Sosnowska

Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia. Wiedzę merytoryczną i praktyczną pogłębiam uczestnicząc w całościowym kursie psychoterapii akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

W dotychczasowym doświadczeniu zawodowym pracowałam min. jako specjalista pracy socjalnej z rodzinami zastępczymi, młodzieżą i dziećmi, jak również z osobami po kryzysach. Odbyłam praktyki w Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadziłam: psychoedukację, zajęcia rozwijające kompetencje poznawcze oraz zajęcia aktywizujące ruchowo. Prowadzę psychoedukację, warsztaty z relaksacji dla Seniorów oraz zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym. Prowadzę warsztaty dla młodzieży z zakresu: redukcji stresu, myślenia rozwojowego oraz psychologii społecznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Prowadzę psychoterapię w zakresie podejścia systemowo-eriksonowskiego z rozszerzeniem o inne podejścia takie jak: psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne i integracyjne. Podejście zakłada, że każdy jest niepowtarzalny i indywidualny, dlatego terapia jest dopasowywana do klienta i jego celów.

Terapia w nurcie systemowo-eriksonowskim skierowana jest do osób w różnym wieku, zmagających się z problemami typu: depresja, obniżona samoocena i trudności z poczuciem wartości, trudności w relacjach, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieży, także do osób będących w sytuacjach kryzysowych. Terapia jest ukierunkowana na poszukiwanie rozwiązań konkretnych życiowych trudności.

Jestem nauczycielem akademickim, doktorem nauk społecznych o specjalności socjologia problemów społecznych. Stale pogłębiam swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach naukowych i szkoleniach.

Kieruję się w życiu mottem Miltona Ericksona: „ Najlepszy jest ten czas, który mamy przed sobą”.

Specjaliści z Wrocławia