Monika Chrzanowska

MonikaChrzanowska ENSO

Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim, kierunek psychologia. Posiadam uprawnienia interwenta kryzysowego oraz jestem psychoterapeutą DMT w trakcie czteroletniego szkolenia spełniające kryteria EADMT i akredytowane przez PSPTiR. Mam także kwalifikacje psychologa transportu uzyskane na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam prowadząc między innymi terapię w szpitalach psychiatrycznych zarówno z dorosłymi w IV Wojskowym Szpitalu Klinicznym na Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego, jak i młodzieżą w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym na Oddziale psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży. Swoje umiejętności rozwijałam pracując przez kilka lat jako psycholog w służbach mundurowych oraz uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach.

Praca jest dla mnie pasją, którą wciąż rozwijam. Dzięki nauce w gronie międzynarodowych specjalistów, moje podejście jest wielowymiarowe, a każdą osobę traktuję indywidualnie dostosowując swoje metody pracy do zgłaszanych potrzeb. Podczas pracy z klientem, najważniejsze jest dla mnie poczucie bezpieczeństwa umożliwiające dzielenie się trudnościami oraz atmosfera wsparcia, akceptacji i swobodnego dialogu, prowadząca do wypracowania wspólnych rozwiązań zgłaszanych trudności oraz problemów. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Zachęcamy do kontaktu!

Specjaliści z Wrocławia