Marta Typa

Jestem psycholożką, edukatorką seksualną oraz terapeutką w trakcie certyfikacji w akredytowanej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Gdańskim. Doświadczenie pracy z klientem zdobywałam w interwencji kryzysowej oraz pomocy społecznej; pracy z grupami, rodzinami i indywidualnymi klientami. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach z zakresu interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej i wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi. Od 2017 roku jestem związana z Fundacją Centrum Praw Kobiet, gdzie wspieram osoby doświadczające przemocy domowej, prowadzę grupy wsparcia oraz warsztaty rozwojowe i psychoedukacyjne. Regularnie poszerzam swoją wiedzę i dobieram metody pracy do indywidualnych potrzeb każdego klienta, opierając się na technikach uważności i współczucia, terapii dialektyczno-behawioralnej, terapii akceptacji i zaangażowania oraz dialogu motywującym. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
W ENSO pomagam klientom znajdującym się w kryzysie psychicznym oraz cierpiącym na zaburzenia afektywne, lękowe i zaburzenia osobowości. Towarzyszę przede wszystkim człowiekowi, nie zaś jego diagnozie. Razem możemy przezwyciężyć cierpienie i nauczyć się żyć w zgodzie z potrzebami i wartościami.

Specjaliści z Gdańska