Marcin Liberacki

pastor - Marcin Liberacki

Ukończyłem Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie mediacji na wydziale prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kompetencje psychoterapeutyczne rozwijam podczas Całościowego Czteroletniego Kursu Psychoterapii w nurcie integratywnym akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, którego jestem członkiem.
Techniki pracy opieram na podejściu integracyjnym, które daje olbrzymie możliwości dopasowania metod pracy do konkretnego problemu i znalezienie odpowiedniej drogi terapeutycznej dla każdego indywidualnie. W mojej pracy terapeutycznej ogromne znaczenie ma budowanie relacji z drugim człowiekiem, tworzenie atmosfery wsparcia i zrozumienia oraz świadomości własnych doświadczeń.
W pracy z pacjentem najważniejsze są dla mnie profesjonalizm oraz stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której będę mógł podejść do każdej osoby indywidualnie.

Specjaliści z Wrocławia