Małgorzata Łuszczyńska

Dobry Logopeda Oligofrenopedagog Wrocław Małgorzata Łuszczyńska

Jestem absolwentką Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu na kierunku Terapia Pedagogiczna. Ukończyłam studia podyplomowe z Edukacji Przedszkolnej i Logopedii. Nabyłam również kwalifikacje oligofrenopedagoga. Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, które zdobyłam jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Obecnie pracuję jako logopeda w kilku wrocławskich przedszkolach, w których zajmuję się diagnozą i terapią logopedyczną.

Prowadzę zajęcia indywidualne ukierunkowane na:
– korektę zaburzeń i wad wymowy,
– stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy,
– usprawnienie motoryki narządów mowy,
– wyrobienie i utrwalenie prawidłowego toru oddechowego,
– naukę prawidłowego gryzienia i żucia.

Zajmuję się także terapią logopedyczną dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną i niedosłuchem. Mam również doświadczenie w prowadzeniu terapii pedagogicznej z dziećmi z ryzykiem dysleksji oraz w przeprowadzaniu diagnozy gotowości szkolnej.

W mojej pracy cenię sobie przede wszystkim kontakt z dziećmi. Wychodząc naprzeciw tym młodym ludziom, realizuję swoją życiową pasję.

Specjaliści z Wrocławia