Magdalena Wróblewska

Magdalena Wroblewska1 3 - Magdalena Wróblewska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Ukończyłam 5 letnie jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie SWPS w Warszawie (specjalizacja – społeczna psychologia kliniczna), a obecnie jestem w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Doświadczenie zdobywałam podczas staży i pracy w placówkach publicznych w Warszawie: Wojewódzki Szpital Bródnowski – Oddział Psychiatryczny; Szpital Wolski – Oddział Neurologiczny, Ośrodek Wczesnej Interwencji, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego; oraz w Świdnicy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej .

Pracowałam z osobami cierpiącymi z powodu: chorób psychicznych, zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, psychosomatycznych, fobii, depresji, doświadczających przemocy, okaleczającymi się, mającymi trudności w relacjach z innymi. Udzielałam doraźnego wsparcia psychologicznego w kryzysach.

Pracuję w nurcie psychodynamicznym, uznającym kluczową rolę nieświadomych mechanizmów i procesów dla rozumienia i definiowania przyczyn zaburzeń osobowości, powodujących często trudności w codziennym funkcjonowaniu, relacjach z innymi ludźmi. Rozumienie drugiego człowieka w ujęciu psychodynamicznym, wraz z metodą leczenia opartą o relację terapeutyczną są mi najbliższe.

Jako psycholog i psychoterapeuta stale podnoszę swoje kwalifikacje, a pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych specjalistów.

Specjaliści z Wrocławia