Magdalena Gierula

Jestem pedagogiem, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (nr 1492) Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz biegłym sądowym orzekającym w sprawach dotyczących uzależnienia od alkoholu.
Ukończyłam studia pedagogiczne o specjalności resocjalizacja w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Naukę kontynuowałam w Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii
Zdrowia w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Ponadto, ukończyłam szkolenie I stopnia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Nieustannie poszerzam i doskonalę swój warsztat terapeutyczny poprzez uczestnictwo w różnych szkoleniach i konferencjach oraz w regularnej superwizji.
Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując w poradni leczenia uzależnień oraz w całodobowym ośrodku terapii uzależnień.
Zajmuję się psychoterapią osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) i uzależnionych behawioralnie (gry komputerowe, hazard), współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików .
Najważniejsze dla mnie w mojej pracy jest to, aby pacjent mógł za pomocą psychoterapii zmieniać siebie i swoje życia tak, aby było ono dla niego satysfakcjonujące.

Zachęcamy do kontaktu!

Specjaliści z Wrocławia