Magda Brzeżańska

Jestem pedagogiem i pedagogiem specjalnym. Ukończyłam studia licencjackie i magisterskie na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Wrocławskim, kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki specjalnej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz roczne Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży realizowane we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii.
Dotychczasowe doświadczenie zdobyłam pracując z dziećmi i rodzicami w szkołach integracyjnych i ogólnodostępnych, w Niepublicznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz realizując staż w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Swoje działania koncentruję na pomocy dzieciom doświadczającym trudności w rozwoju (w tym z niepełnosprawnością) oraz ich rodzicom.
Pracuję z dziećmi w spektrum autyzmu i z innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, afazją, mutyzmem wybiórczym, a także z dziećmi pozostającymi w procesie diagnostycznym.
W ENSO wspieram rozwój poznawczy maluchów, pomagam doskonalić zdolność koncentracji uwagi, usprawnić motorykę dłoni, rozwijać wyobraźnię i myślenie przyczynowo-skutkowe. U dzieci z trudnościami w zakresie komunikacji, zachęcam dziecko do nawiązywania kontaktu, pozostawania w relacji i dzielenia wspólnego pola uwagi. Przygotowuję przedszkolaki do rozpoczęcia nauki w szkole. U dzieci w wieku szkolnym (również tych z niepełnosprawnością) rozwijam osłabione funkcje pracując na zasobach, pomagam w nabywaniu umiejętności szkolnych.
Celem mojej pracy jest wzrost samodzielności dziecka, wzmacnianie poczucia kompetencji i budowanie w nim pozytywnego obrazu siebie w atmosferze bezpieczeństwa i szacunku dla jego indywidualnych granic.
Pracuję niedyrektywnie, podążam za dzieckiem, dbam o bezpieczną relację. Jestem świadoma swojej odpowiedzialności za dostarczanie dziecku dobrych doświadczeń w relacji z osobą dorosłą. Cieszy mnie fakt, że mogę towarzyszyć dziecku w procesie zmiany jaka dokonuje się w toku nabywania nowych umiejętności. Doceniam to, że każdego dnia mam możliwość na nowo odkrywać wyjątkowy świat dziecka.

Zachęcamy do kontaktu!

Specjaliści z Wrocławia