Katarzyna Sadowska

KS

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie i 4-letnie studia doktoranckie z psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie uzyskałam tytuł doktora nauk społecznych.
Obecnie uczestniczę w 4-letnim całościowym kursie psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe ze Stosowanej Analizy Zachowania, a także Oligofrenopedagogiki. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzinami, osobami niepełnosprawnymi i osobami doświadczającymi przemocy.

Pracuję głównie w nurcie systemowym. Udzielam pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym. Prowadzę psychoterapię indywidualną, terapię par i terapię rodzinną. Swoją pracę systematycznie poddaję superwizji.

Zachęcamy do kontaktu!

Specjaliści z Gdańska