Karolina Sowa

IMG ok  scaled

Psychologię ukończyłam na Uniwersytecie SWPS  we Wrocławiu. Jestem psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej rekomendowanej przez PTTPB. Prowadzę psychoterapię osób dorosłych zmagających się z trudnościami emocjonalnymi, nerwicowymi, depresyjnymi, lękowymi, obsesyjno-kompulsywnymi, z zaburzeniami snu, doświadczeniem stresu. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami osobowości, z diagnozą schizofrenii lub choroby afektywnej dwubiegunowej. Wspomagam osoby będące w kryzysie trudnych doświadczeń życiowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w ośrodku interwencji kryzysowej oraz w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego. Stale staram się podnosić własne kwalifikacje, a swoją pracę terapeutyczną poddaję superwizji.  W trakcie terapii pomagam w rozwoju własnych zasobów i w nauce nowych sposobów radzenia sobie dążąc do zmiany sposobu myślenia i zachowania. Wspólnie z pacjentem dążę do poprawy jakości jego życia.

Zachęcamy do kontaktu!

Specjaliści z Wrocławia