Julia Droś

Julia Dros small scaled

Jestem psychologiem (specjalność kliniczna) oraz psychoterapeutką terapii poznawczo-behawioralnej w trakcie szkolenia. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Jestem w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Instytutu Poznawczego w Krakowie, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Odbyłam również szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych (np. zakupoholizm, uzależnienie od hazardu). Pomagając pacjentom wykorzystuję techniki klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej oraz nurty, które zostały rozwinięte w oparciu o nią. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim aktualną wiedzą opartą na dowodach naukowych i etyką zawodu psychologa.

W codziennej pracy pomagam pacjentom mającym różnorodne problemy psychiczne. Doświadczenie zdobywałam jako psycholog na Całodobowym Oddziale Podwójnej Diagnozy w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze, gdzie pracowałam z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych ze współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi (m.in. depresja, PTSD, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia osobowości). Prowadziłam terapię indywidualną, zajęcia grupowe z psychoedukacji na temat uzależnień, terapię zajęciową, treningi relaksacji, przeprowadzałam interwencję kryzysową. Pracowałam w Poradni Zdrowia Psychicznego w Kamiennej Górze, gdzie wspierałam osoby w kryzysach życiowych, ofiary przemocy oraz pacjentów wychodzących z uzależnienia. Praktykę studencką odbywałam w WTZ Ostoja, byłam także wolontariuszką na XII Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego gdzie miałam styczność z dziećmi i młodzieżą z zachowaniami autoagresywnymi, ADHD, zaburzeniami odżywiania, schizofrenią, depresją. Współpracowałam z niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo dziećmi w cyklicznych wydarzeniach “Dolnośląskie Olimpiady Specjalne”.

Obecnie jestem także wykonawczynią projektu “Wybieramy Zdrowie” na Uniwersytecie SWPS, gdzie prowadzę konsultacje z osobami borykającymi się z nadmierną masą ciała. Zajmuję się również psychoedukacją na temat zaburzeń odżywiania, pisząc artykuły dla portalu Szczera Sfera.

W swojej praktyce stosuję techniki poznawczo-behawioralne – z naciskiem na Terapię Dialektyczno-Behawioralną, Terapię akceptacji i zaangażowania oraz uważność (mindfulness). Dążę do tego, aby moja praktyka była dopasowana indywidualnie do pacjenta i jego potrzeb.

Aby zapewnić wysoką jakość swoich usług, swoją pracę poddaję superwizji oraz stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w webinarach, poszerzając swoją wiedzę na temat zdrowia psychicznego.

 

Specjaliści z Wrocławia